Zapytanie ofertowe na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – Grifice

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bracka 6 w Gryficach w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na ul.Bracka 6 w Gryficach na podstawie przedłożonego przedmiaru robót.

 

Szczegóły w linku: ul.Bracka 6 w Gryficach 

Zobacz również