Zapytanie ofertowe na najem lub w dzierżawę lokalu użytkowego (niemieszkalnego) po byłej kotłowni, usytuowanego w Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert w przedmiocie oddania w najem lub w dzierżawę (opcjonalnie, według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym, formy zawarcia Umowy – Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) lokalu użytkowego (niemieszkalnego) po byłej kotłowni, usytuowanego w Gryficach przy ul. Kościuszki nr 11, stanowiącego własność oddającego w najem lub w dzierżawę, Gryfickiego TBS Spółki z o.o. w Gryficach.

Szczegóły w linku:  ul. Kościuszki nr 11

Zobacz również