Zapytanie ofertowe na najem lub w dzierżawę całości nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni – Gryfice

 

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert w przedmiocie oddania w najem lub w dzierżawę (opcjonalnie, według preferowanej i zadeklarowanej przez potencjalnego Oferenta w Formularzu Ofertowym, formy zawarcia Umowy – Umowy Najmu lub Umowy Dzierżawy) całości nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni, usytuowanej przy ul. Akacjowej 21 w 72 – 300 Gryficach, stanowiącej własność oddającego w najem.

Szczegóły w linku: zo20190303

Zobacz również