Zapytanie ofertowe na docieplenie i kolorystykę elewacji budynku mieszkalnego – Gryfice

 Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza ponownie do złożenia oferty cenowej na docieplenie i kolorystykę elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul, Ks. St. Ruta 13 w Gryficach, według załączonego przedmiaru robót i opracowanego projektu budowlanego autorstwa mgr inż. Stanisława Walczaka (data opracowania: czerwiec 2021 r.), dostępnego do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Gryfickiego TBS sp. z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 91 384 73 25 (od pon. do pt. w godz. 7:00-15:00).

Szczegóły w linku: Zapytanie-ofertowe

Zobacz również