Zaproszenie do rokowań na nabycie pomieszczenia strychowego – Stargard

 

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie przy ul. Struga 29

Zaprasza do rokowań na nabycie pomieszczenia strychowego znajdującego się na IV piętrze pięciokondygnacyjnej zabytkowej kamienicy przy ul. Limanowskiego 26 w Stargardzie wraz z udziałem w częściach wspólnych. Sąsiedztwo budynku stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowa.

W dalszym sąsiedztwie znajduje się podstawowa sieć sklepów, szkoła oraz przystanki komunikacji miejskiej. Teren wokół budynku jest zagospodarowany oraz ogrodzony.

Budynek, w którym znajduje się rzeczone pomieszczenie strychowe wykonany jest w technologii tradycyjnej przed 1945 rokiem. Wyposażony jest w następujące instalacje: odgromową, wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną. Dach budynku jest po generalnym remoncie. Dla wskazanego budynku prowadzona jest Księga Wieczysta Nr SZ1T/00040179/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie.

Pomieszczenie strychowe o powierzchni 74,60 m2 znajduje się po prawej stronie (patrząc od frontu budynku). Wewnątrz pomieszczenia znajdują się 2 okna PCV (od frontu budynku), pozostałe okna połaciowe drewniane (od tyłu budynku). Na podłogach znajduje się płyta OSB. Dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej znajduje się w sąsiedztwie na IV piętrze budynku.

TERMIN WAŻNOŚCI OGŁOSZENIA : 29.08.2019 r.
MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Stargardzkie TBS ul. Struga 29 lub BOWM ul. Popiela 20
TERMIN OTWARCIA OFERT: 30.08.2019 (piątek) O GODZINIE  10:00 W SIEDZIBIE Stargardzkiego TBS ul. Struga 29 w Stargardzie (sala przetargów)
OPIS OFERT:

  1. Imię i nazwisko oraz adres oferenta, numer telefonu kontaktowego;
  2. Datę sporządzenia oferty;
  3. Proponowaną cenę netto pomieszczenia z podaniem warunków nabycia;

Współwłaściciele Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Limanowskiego 26 zastrzegają sobie prawo indywidualnego wyboru oferenta wedle własnych kryteriów.

Na dzień 08.04.2019 r. została określona wartość rynkowa prawa własności strychu przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego położonego. Wartość rynkową określono w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami.

Wartość rynkowa strychu została określona na 41 000,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych).

W przypadku chęci oględzin wskazanego pomieszczenia prosimy o kontakt celem umówienia wizyty pod wskazany poniżej numer kontaktowy.

Tel. 695-220-844, 91 819-24-09

 

Zobacz również