Zamówienie na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót – Szczecin

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. zamówieniu w trybie podstawowym  na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót pn.: budowa obiektu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej – Mediateka Prawobrzeże wraz z dostawą i montażem wyposażenia.

Szczegóły w linku: ogloszenie

Zobacz również