Zamiana mieszkań w Stargardzkim TBS

Jednym z elementów przyjętej przez Miasto polityki mieszkaniowej jest wsparcie najemców w trudnej sytuacji finansowej. Działanie te w głównej mierze realizuje Biuro Przydziały i Zamiany Mieszkań w ścisłej współpracy z Działem Windykacji Należności Stargardzkiego TBS. Biuro opracowało Koncepcję programową zamiany lokali w zasobie mieszkaniowym miasta Stargard, która została zatwierdzona przez Prezydenta.

Koncepcja dostępna na stronie www.tbs.stargard.pl. Zakłada ona wsparcie mieszkańców zasobu komunalnego w dostosowaniu lokali mieszkalnych do ich potrzeb i możliwości finansowych. Niebawem osoby posiadające zadłużenie zostaną zaproszeni na spotkanie z Kierownikiem Biura Przydziału i Działu Windykacji Należności. Podczas wspólnego spotkania przeanalizowana zostanie sytuacja każdego chętnego/dłużnika i zaproponowany mu zostanie indywidualny plan działania, który pozwoli na rozwiązanie trudnej sytuacji związanej z posiadanym zadłużeniem.

Z uwagi na aktualne ograniczenia, spotkania będą odbywały się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć wniosek o ujęcie w rejestrze zamian, celem dokonania zamiany lokalu na lokal o niższych opłatach, co pozwoli zmniejszyć miesięczne opłaty z tytułu jego użytkowania. Będą mogli również złożyć wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości polegającej w szczególności na umożliwieniu spłaty zadłużenia w ratach, wstrzymaniu wszelkich działań windykacyjnych, w tym komorniczych oraz wstrzymaniu naliczania odsetek.

Może pojawić się również szansa całkowitej spłaty zadłużenia, jeśli inna osoba z rejestru zamian będzie zainteresowana zamianą na lokal i wyrazi wolę spłaty zadłużenia. Wszystkie formalności związane z wypełnieniem wniosku o zamianę przeprowadzą pracownicy Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań a w przyszłości przeprowadzą również przez procedury związane z zamianą lokalu. W skorzystanie z ulg w spłacie zaległości zostaną zaangażowani także pracownicy Działu Windykacji Należności, którzy wytłumaczą zasady korzystania z dostępnych możliwości spłaty zadłużenia.

Wszyscy zainteresowani zamianą mieszkania lub uzyskaniem informacji o możliwości skorzystania z dostępnych ulg w spłacie zadłużenia, proponowanych przez Miasto już teraz mogą kontaktować się z pracownikami Spółki.

Zamiany mieszkań 91 819 22 93, ulgi w spłacie zaległości tel. 91 819 22 81, 91 819 22 82.

Więcej informacji na stronie www.tbs.stargard.pl/zamiana-mieszkania/

Zobacz również