Wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony niżej wymieniony garaż murowany – Szczecin

 

WYKAZ Nr 8/TBSP/2019 z dnia 05 marca 2019 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony niżej wymieniony garaż murowany na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p. Położenie nieruchomości, księga wieczysta Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu Powierzchnia w m2 Sposób użytkowania Opłata za najem  
1.

 

Rymarska 23

SZ1S/00007842/5

Dz. nr 10 Obr. 4172 Dąbie brak 20,77 m?  garaż murowany  kontynuacja umowy najmu 126,46 zł/brutto miesięcznie

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

– do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 13 marca 2019 r. do dnia 02 kwietnia 2019 r.

 

Zobacz również