Wymiana stolarki drzwiowej przeciwpożarowej stalowej do wiat śmietnikowych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1A, 70-302 Szczecin uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00253953 z dnia 2024-03-21 o zamówieniu:

Wymiana stolarki drzwiowej przeciwpożarowej stalowej do wiat śmietnikowych w budynku przy ul. Parkowej 58d i 58f oraz drzwi wejściowych do budynków przy ul. Piłsudskiego 24a oficyna lewa i 24b oficyna II

 Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące powyższego postępowania dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy:

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=64384889

Zobacz również