Wykonywanie w 2023 roku remontów lokali – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00090926/01 z dnia 2023-02-10  r. o zamówieniu:

Wykonywanie w 2023 roku remontów lokali z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczeciński TBS Spółka z o.o. położonych w Lewobrzeżnej części Szczecina

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27 lutego 2023 r. godz. 10.00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy: https:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=41991394

Zobacz również