Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2022/BZP 00194930/01 z dnia 2022-06-06  r. o zamówieniu:

Wykonywanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Ks. Bogusława X 49 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 30 czerwca 2022 r. godz. 12.00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy:

https:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=29572026

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.

Zobacz również