Wykonanie wymiany WLZ oraz obwodów oświetlenia administracyjnego klatki schodowej – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00268265/01 z dnia 2024-04-03 o zamówieniu:

Wykonanie wymiany WLZ oraz obwodów oświetlenia administracyjnego klatki schodowej w budynku przy ul. Bałuki 21 w Szczecinie.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=65063746

Zobacz również