Wykonanie wycinki drzew i krzewów (bez karczowania) rosnących na terenie działek wraz z montażem budek lęgowych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2022/BZP 00288018/01 z dnia 2022-08-02  r. o zamówieniu:

Wykonanie wycinki drzew i krzewów (bez karczowania) rosnących na terenie działek nr 37/49 i 58/2 z obrębu 4024 przy ul. Fregaty w Szczecinie wraz z montażem budek lęgowych

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 18 sierpnia  2022 r. godz. 12.00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie ? link do Platformy:

https:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=31815726

Serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym.

Zobacz również