Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szewskiej 11 w Gryficach, uszkodzonego w wyniku pożaru, wraz z wywozem i utylizacją powstałego gruzu.

Szczegóły w linku: zo20190610

Zobacz również