Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego – Gryfice


Gmina Gryfice w imieniu której działa Gryfickie TBS Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego, zlokalizowanego na dz. nr 223, obręb: Gryfice-4, przy ul. Ks. St. Ruta 74 w Gryficach, zgodnie z załączonym opracowanym projektem architektoniczno-budowlanym (data opracowania: wrzesień 2022r.), przedmiarem robót oraz uzyskaną Decyzją nr 431/2022 z dnia 22.11.2022 roku.

Po stronie wykonawcy jest załatwienie wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i zakończeniem rozbiórki (zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia prac rozbiórkowych, aktualizacja mapy), a także pokrycie wszelkich kosztów związanych z ewentualnym zajęciem pasa drogowego.

Szczegóły w linku: Ogloszenie

Zobacz również