Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce marmurowej fontanny – Szczecin

Szczecińskiego TBS informującego o ogłoszonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce marmurowej fontanny zlokalizowanej na Deptaku Bogusława w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu  i wykonaniem przyłącza elektrycznego.

Szczegóły w linku: Ogłoszenie

Zobacz również