Wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku – Gryfice

Gryfiekic TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryflee adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, adres strony internetowej : www.gryfickietbs.pl tel/fax. 91 384 30 51, zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym budynku, w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji więźby dachowej, według załączonego przedmiaru robót.

Szczegóły w linku: Ogloszenie

Zobacz również