Wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz kominów na budynku – Gryfice

Gryfickie TBS Spółka z o.o., zaprasza do złożenia oferty cenowej i kosztorysu ofertowego na wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz kominów na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Średniej 1 w Gryficach, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Dodatkowo, do oferty cenowej na powyższe zadanie, należy załączyć na odrębnym formularzu ofertowym (będącym w załączeniu), przedmiar robót i kosztorys ofertowy na remont pokrycia dachowego nad pomieszczeniem pralni, znajdującej się w ciągu budynków gospodarczych na posesji ww nieruchomości.

Szczegóły w linku: remont pokrycia dachowego

Zobacz również