Wykonanie remontu klatki schodowej – Szczecin

Wspólnota  Mieszkaniowa przy ul. Królowej Jadwigi 44 w Szczecinie reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin,

OGŁASZA POSTĘPOWANIE  W  TRYBIE  PRZETARGU

Na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku zlokalizowanym przy
ul. Królowej Jadwigi 44 w Szczecinie

Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego przy ul. Winogronowej 11F
w Kancelarii na parterze.

Zobacz również