Wykonanie remontu klatek schodowych w Wałczu

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych 1/ Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20w Wałczu

 

2/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu

 

3/Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64 w Wałczu

 

Reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel. 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Wykonanie  remontu klatek schodowych dla:

 

1/ Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20  w Wałczu

 

2/Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30  w Wałczu

 

3/Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 62-64  w Wałczu

 

Termin złożenia oferty:
22.02.2019r. godz. 1000

 

Osoby prowadzące sprawę:

Daniela Dudzicz

Jerzy Florczak

 

05.02.2019 r. 01. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty  –  Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20  w Wałczu

 

 

02. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty  – Al. Zdobywców Wału Pomorskiego  28-30 w Wałczu

 

03. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty  – Al. Zdobywców Wału Pomorskiego  62-64 w Wałczu

 

 

 

 

 

Zobacz również