Wykonanie remontu klatek schodowych – Szczecin

Wspólnota  Mieszkaniowa przy ul.  Żółkiewskiego 19 reprezentowana przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin,

OGŁASZA POSTĘPOWANIE  W  TRYBIE  PRZETARGU

Na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach zlokalizowanych przy ul. Żółkiewskiego 19, stanowiących własność Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.

Dla którego termin składania ofert wyznaczono w dniu 17 lipca 2024 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego przy ul. Winogronowej 11F w Kancelarii na parterze.

Zobacz również