Wykonanie remontu klatek schodowych przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych  Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:

TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel. 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

 

Wykonanie  remontu klatek schodowych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
17.06.2019r. godz. 1000

 

Osoby prowadzące sprawę:

Daniela Dudzicz

Jerzy Florczak

30.05.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty i druk oferty

Zobacz również