Wykonanie remontu jednej połaci dachu budynku przy ul. Kusocińskiego 43 w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane  ogłoszenie nr 2024/BZP 00086049 z dnia 2024-02-01 o zamówieniu:

Wykonanie remontu jednej połaci dachu budynku przy ul. Kusocińskiego 43 w Szczecinie, w podziale na części – część 2


Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie

elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=61572908

Zobacz również