Wykonanie remontu elewacji budynku A i B przy ul. Woj. Polskiego 38 w Gryficach

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 38 w imieniu której działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu elewacji budynku A i B przy ul. Woj. Polskiego 38 w Gryficach wg. Załączonego Przedmiaru.

Szczegóły w linku: ul. Woj. Polskiego 38

Zobacz również