Wykonanie remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.

ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel. 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

Wykonanie  remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36  w Wałczu

Termin złożenia oferty:
25.03.2019r. godz.10:00

 

Osoby prowadzące sprawę:

Daniela Dudzicz

Jerzy Florczak

05.03.2019  

1. Zaproszenie do złożenia oferty

 

2. Druk oferty

 

3. Przedmiar  robót   wariant I  – na blachodachówkę

 

4. Przedmiar robót wariant II na dachówkę

 

5. Mapa sytuacyjna  

 

Zobacz również