Wykonanie remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu

 

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
ul. 1-go Maja 34-36 w Wałczu

reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel. 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl

 

Wykonanie  remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy  ul. 1-go Maja 34-36  w Wałczu

Termin złożenia oferty:
15.04.2019r. godz.10:00

 

Osoby prowadzące sprawę:

Daniela Dudzicz

Jerzy Florczak

26.03.2019  

1. Zaproszenie do złożenia oferty

 

2. Druk oferty

 

3. Przedmiar  robót  wariant I  – na blachodachówkę

 

4. Przedmiar robót wariant II na dachówkę

 

5. Mapa sytuacyjna

 

Zobacz również