Wykonanie remontu dachu budynku wraz ze wzmocnieniem konstrukcji drewnianej i remontem kominów – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta warszawskiego 1A, 70-302 Szczecin uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00364658/01 z dnia 2024-06-13 o zamówieniu:

Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. E. Gierczak 58 wraz ze wzmocnieniem konstrukcji drewnianej i remontem kominów

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące powyższego postępowania dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy:

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=68960981

Zobacz również