Wykonanie remontu dachu budynku – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta warszawskiego 1A, 70-302 Szczecin uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00358744/01 z dnia 2024-06-10 o zamówieniu:

Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Metalowej 30 i remontu dachu budynku przy ul. Chełmińskiej 2 z naprawą elewacji

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące powyższego postępowania dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy:

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=68725247

Zobacz również