Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kanałowej 27 w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta warszawskiego 1A, 70-302 Szczecin uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane,  ogłoszenie nr 2024/BZP 00261954/01 z dnia 2024-03-27 o zamówieniu:

Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Kanałowej 27 w Szczecinie

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące powyższego postępowania dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy:
https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=64799175

Zobacz również