Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Jana Chryzostoma Paska 3 w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00032448/01 z dnia 2024-01-12 o zamówieniu:

 Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Jana Chryzostoma Paska 3 w Szczecinie

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy: https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=60384117

Zobacz również