Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w częściach wspólnych lub lokalach  budynków – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00173387/01 z dnia 2023-04-12 o zamówieniu:

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w częściach wspólnych lub lokalach  budynków mieszkalnych położonych w Szczecinie, w podziale na części: część 2

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=45162897

Zobacz również