Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00350676/01 z dnia 2023-08-11 o zamówieniu:

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej WLZ w budynku przy ul. Dąbska 13 w Szczecinie

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy:
https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=51693756

Zobacz również