Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 ? 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2022/BZP 00250913/01 z dnia 2022-07-12 o zamówieniu:

Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w częściach wspólnych lub lokalach  budynków mieszkalnych położonych w Szczecinie, stanowiących własność Szczecińskiego TBS Sp. z o. o.,  w podziale na części: część 3, część 4

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27-07-2022 r. godz. 10:00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie ? link do Platformy

https:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=31005105

Zobacz również