Wykonanie metodą „zaprojektuj i wybuduj” przyłącza wodociągowego dla celów socjalno-bytowych oraz p.poż. – Barlinek

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., ul. Szpitalna 4, 74 – 320 Barlinek zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie metodą „zaprojektuj i wybuduj” przyłącza wodociągowego dla celów socjalno-bytowych oraz p.poż. do budynku Przychodni Lekarskiej przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku.

Szczegóły w linku: Ogłoszenie
Załącznik 1
Załącznik 2

Zobacz również