Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00366362/01 z dnia 2023-08-24  o zamówieniu:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku metodą iniekcji ciśnieniowej wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na części: część 6

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=52253241

Zobacz również