Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku metodą iniekcji ciśnieniowej wraz z robotami towarzyszącymi – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00087182/01 z dnia 2024-02-01 o zamówieniu:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku metodą iniekcji ciśnieniowej wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na części: część 1

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie

elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=61595848

Zobacz również