Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków wraz z robotami towarzyszącymi – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00403171/01  z dnia 2024-07-09  o zamówieniu:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynków wraz z robotami towarzyszącymi – ul. Goleniowska 83 oraz ul. Dmowskiego 33

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=70450453

Zobacz również