Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic w budynku przy al. Wojska Polskiego 59 oficyna lewa w Szczecinie

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00034062/01 z dnia 2023-01-16  r. o zamówieniu:

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic w budynku przy al. Wojska Polskiego 59 oficyna lewa w Szczecinie

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 31 stycznia 2023 r. godz. 10.00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy: https:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=40739073

Zobacz również