Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości – Wałcz

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE
Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42   w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel. 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
 

Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy  Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 42  w Wałczu

Termin złożenia oferty:
04.03.2019r. godz.12:00

 

Osoby prowadzące sprawę:

Daniela Dudzicz

Jerzy Florczak

13.02.2019 01. Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

02. Mapa sytuacyjna  

 

 

 

 

 

 

Zobacz również