Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00444331/01 z dnia 2023-10-13 o zamówieniu:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu
własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS w podziale na części: część
8, część 9   


Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=54825630

Zobacz również