Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00355925/01 z dnia 2023-08-17 o zamówieniu:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją przebudowy/remontu lokali mieszkalnych z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczecińskie TBS w podziale na części: część 7   

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie ? link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=51898030

Zobacz również