Wykonanie częściowego remontu dachu budynku i remontu kominów – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta warszawskiego 1A, 70-302 Szczecin uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2024/BZP 00248677/01 z dnia 2024-03-18 o zamówieniu:

Wykonanie częściowego remontu dachu budynku przy ul. Gryfińskiej 55 i remontu kominów na dachu budynku przy ul. Słupskiej 6 w Szczecinie

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące powyższego postępowania dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy: https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=64182917

Zobacz również