Wykaz garaży do wynajęcia w drodze bezprzetargowej – Szczecin

 

WYKAZ Nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony niżej wymieniony garaż murowany na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p. Położenie nieruchomości, księga wieczysta Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu Powierzchnia w m2 Sposób użytkowania Opłata za najem wraz z należnym podatkiem VAT
1.

 

Kaszubska 58of

KW 27883

Działka nr 36/7

Obr. 1036 Śródmieście

G2 15,10 m? garaż

5,00 m? droga dojazdowa

garaż murowany kontynuacja umowy najmu 94,40 zł

miesięcznie

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

– do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 09 maja 2018 r. do dnia 29 maja 2018 r.

 

Zobacz również