Wtorek, 9 lutego 2021

¨Karty do głosowania do skrzynki, a nie do ręki¨
¨Chcesz płacić niższy podatek od najmu, zadbaj o właściwy zapis¨
¨Jak skutecznie dochodzić odszkodowania w zamówieniach publicznych¨
¨Prawo dotyczące smogu nie może być martwe¨
¨Inwestorzy bardzo liczą na frankowe ugody¨
¨PiS chce wprowadzenia prawa warstwowego¨
¨Nowy program mieszkaniowy. Ma być lepszy niż <>¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Karty do głosowania do skrzynki, a nie do ręki¨. Tegoroczne spotkania właścicieli mieszkań nie mogą odbyć się w tradycyjnej formie. Dlatego dominuje metoda obiegowa podejmowania decyzji. Covid- 19 nie odpuszcza. Tymczasem we wspólnotach i spółdzielniach ruszyły roczne zebrania i walne zgromadzenia w częściach. W tym roku obowiązuje jednak zakaz bezpośrednich zgromadzeń. Nie oznacza to, że nie można podejmować decyzji. Pomysły są różne. Większość wspólnot mieszkaniowych decyduje się więc skorzystać z obiegowej metody zbierania głosów. Praktyka głosowania bywa jednak różna. Wybór formy w dużej mierze zależy od wieku właścicieli mieszkań. Są już orzeczenia sądowe, z których wynika, że wolno głosować w każdej formie pozwalającej na wystarczające wyrażenie woli, a więc także e- mailowo czy SMS- em. W budynkach zamieszkałych przez młodsze osoby, głosowanie odbywa się przy pomocy elektronicznego biura obsługi. Wystarczy zalogować się na swoje konto i widać już uchwałę. Za pośrednictwem programu można także głosować. Zarządcy zgodnie podkreślają, jak ważne jest prawidłowe podjęcie uchwały. To oznacza, że muszą być zawiadomieni wszyscy właściciele i wszyscy powinni mieć możliwość zabrania głosu. Podobnie jak we wspólnotach wygląda sytuacja w spółdzielniach mieszkaniowych. Niektóre z nich organizują walne zgromadzenia w częściach. Według Ministerstwa Rozwoju brakuje obecnie w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych przepisów dotyczących wprost podejmowania uchwał w czasie pandemii. A skoro tak, to w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się prawo spółdzielcze, czyli art. 36. Daje on elastyczność w zakresie podejmowania uchwał przez najwyższy organ spółdzielni, co jest istotne z punktu widzenia konieczności zapewnienia transparentności głosowania. W tekście przypomniano, że w największych miastach Polski funkcjonuje 5 mln wspólnot mieszkaniowych. Na terenie kraju działa również 2400 spółdzielni mieszkaniowych. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.02.2021.).

¨Prawo co dnia¨ radzi też: ¨Chcesz płacić niższy podatek od najmu, zadbaj o właściwy zapis¨. Właściciel mieszkania nie rozlicza się z opłat eksploatacyjnych, np. za media, jeśli z umowy wynika, że ponosi je lokator. Wysokość podatku od najmu nieruchomości zależy od tego, jak sformułowana jest umowa. Zgodnie z przepisami przychodem wynajmującego nie są opłaty eksploatacyjne, jeśli najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Również fiskus wyjaśnia w interpretacjach, jak się prawidłowo rozliczyć. Jedna z nich dotyczyła podatnika, który wynajął mieszkanie na zasadzie najmu okazjonalnego. Najemca zobowiązany jest do pokrycia co miesiąc dwóch rodzajów opłat: czynszu za wynajem (kwota stała) oraz opłat eksploatacyjnych zależnych od zużycia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że to otrzymany czynsz najmu jest przychodem wynajmującego. Natomiast kwoty otrzymane na pokrycie opłat eksploatacyjnych dotyczących mieszkania nie mają takiego charakteru, a zatem nie mieszczą się w pojęciu przychodów z najmu- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.02.2021.).

¨Dobra Administracja¨ radzi z kolei: ¨Jak skutecznie dochodzić odszkodowania w zamówieniach publicznych¨. Warto wiedzieć, w jaki sposób wykonawcy mogą powoływać się na przepisy prawa unijnego w celu uzyskania odszkodowania od zamawiającego. Polski ustawodawca nie wprowadził do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych szczególnych rozwiązań prawnych odnoszących się do odszkodowań w zamówieniach publicznych, pomimo że dyrektywy odwoławcze 89/665/EWG i 92/13/EWG zobowiązują go do podjęcia odpowiednich środków obejmujących m.in. prawo do przyznania odszkodowania wykonawcom, którzy doznali uszczerbku w wyniku naruszenia prawa przez zamawiającego. Przepisy Kodeksu cywilnego nie stanowią przy tym właściwej implementacji prawa unijnego, ponieważ uzależniają roszczenia odszkodowawcze od przesłanki zamówienia. W tej sytuacji pojawia się pytanie o skuteczność przepisów unijnych, które nie zostały prawidłowo wdrożone do polskiego prawa, a przyznają wykonawcom określone uprawnienia m.in. do ubiegania się o rekompensatę. Zaniechania ustawodawcy powinny być naprawione przez sądy, które mają obowiązek zapewnienia pełnej efektywności dyrektywom odwoławczym poprzez wykorzystanie zasady pierwszeństwa w stosowaniu prawa unijnego- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.02.2021.).

W ¨Rz¨ znajdziemy również obszerną debatę pod hasłem: ¨Prawo dotyczące smogu nie może być martwe¨.  Chociaż powietrze w Polsce jest najbardziej zanieczyszczone w całej UE, to determinacja władz, zarówno rządowych, jak i samorządowych, do rozwiązania problemu jest wciąż niewystarczająca. To już dwa lata, odkąd zaczął obowiązywać rządowy program ¨Czyste powietrze¨, dlatego redakcyjna debata była okazją do oceny postępów w jego wdrażaniu. Według ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki dzięki temu programowi mamy w Polsce do czynienia z ogromną, wręcz bezprecedensową mobilizacją wśród mieszkańców. Przyznał także, że gdy obejmował stanowisko ministra klimatu i środowiska ponad rok temu, uznał, że ¨Czyste powietrze¨ rozwija się za wolno, co stało się powodem przeprowadzenia dwóch znaczących zmian systemowych w 2020 r.- uproszczenia wniosku, skrócenia czasu jego realizacji z 90 do 30 dni oraz przeprowadzenia szeregu innych usprawnień. Z kolei zmiany przeprowadzone w połowie października 2021 r. włączyły do programu samorządy i osoby najuboższe. W efekcie w grudniu 2020 r. złożonych zostało  trzykrotnie więcej wniosków niż w grudniu 2019. Resort zapowiada rozpoczęcie prac nad kolejnymi zmianami, które mają jeszcze bardziej usprawnić i przyspieszyć realizację programu. Pełny zapis debaty- na 18 i 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.02.2021.).

¨Rz¨ zauważa w innym miejscu: ¨Inwestorzy bardzo liczą na frankowe ugody¨. Wyceny banków mających kredyty walutowe wzrosły po propozycji UKNF dotyczącej porozumień z klientami. Mimo zagrożeń dla tego scenariusza. To może sugerować, że rynek z dużą nadzieją i oczekiwaniami podchodzi do programu ugód, traktując go jako korzystniejszą alternatywę wobec niekontrolowanego wzrostu pozwów w sprawach frankowych. Głównym założeniem są niższe koszty wynikające  z porozumień, które w skali całego sektora bankowcy szacują na 30- 40 mld zł. Tymczasem unieważnienia umów mogą kosztować nawet 80 mld zł. Z kolei skrajnie negatywny scenariusz, wynikający z możliwego korzystnego dla klientów orzeczenia Sądu Najwyższego (ma zapaść 25 marca), można wycenić nawet na 130 mld zł. Więcej szczegółów- na 21 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.02.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zapowiada natomiast: ¨PiS chce wprowadzenia prawa warstwowego¨. Jest zielone światło dla prac nad przepisami o własności warstwowej. Wyodrębniają one własność przestrzeni nad gruntem. Umożliwi to m.in. zabudowę terenów nad torami i dogęszczenie miast. Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. wprowadzenia w Polsce własności warstwowej przypomina: W wielu miejscach w Polsce mamy dużo niewykorzystanej przestrzeni, szczególnie w dużych miastach. Chodzi m.in. o tereny nad liniami kolejowymi- bardzo atrakcyjne, ale na których przeprowadzenie inwestycji w zabudowę jest bardzo trudne. Obecne uregulowania prawne wykluczają też możliwość sprzedaży powierzchni nad torami, co skutkuje niemożliwością wykorzystania tych terenów do rozwoju miast i pozbawia PKP S.A. możliwości zarobku. Prace koncepcyjne nad wprowadzeniem ustawy o własności warstwowej toczyły się już dekadę temu. Na początku poprzedniej dekady w Ministerstwie Infrastruktury powstał nawet projekt ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych, jednak nigdy nie zdołano go uchwalić. Projekt przewidywał utworzenie katalogu obiektów budowlanych, które mogłyby być przedmiotem odrębnej własności- niezwiązanej z gruntem.. Chodziło np. o budowle wznoszone nad drogami publicznymi, liniami kolejowymi, rzekami- w tym budynki, tunele, parkingi podziemne i nadziemne.- czytamy. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.02.2021.).

¨Głos Szczeciński¨ odnotował: ¨Nowy program mieszkaniowy. Ma być lepszy niż <<Mieszkanie Plus>>¨. Dzięki współpracy państwa, gmin i przedsiębiorców ruszą budowy w mniejszych miastach. Wicepremier Jarosław Gowin ogłosił założenia nowego programu mieszkaniowego. Ma się on opierać na tzw. Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych- spółkach, które umożliwią gminom budowę lokali we współpracy z deweloperami na gruntach otrzymanych od Skarbu Państwa. Narodowy Plan Mieszkaniowy (NMP) z 2016 r. zakładał, że potrzeby mieszkaniowe Polaków zostaną zaspokojone m.in. dzięki programowi ¨Mieszkanie Plus¨. Zgodnie z jego założeniami miały powstać tysiące mieszkań na wynajem po stawkach niższych niż rynkowe, które lokatorzy z czasem mieli przejmować na własność. Plan jednak szybko okazał się nierealny. Nowy program mieszkaniowy ma być znacznie doskonalszy. Tym razem rząd nie obiecuje, że zbuduje mieszkania, tylko zamierza wesprzeć gminy w ich budowie. Mają temu służyć spółki znane jako Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM), które zastąpią dotąd znane TBS- y. SIM będą zakładane przez gminy wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości, który zarządza gruntami Skarbu Państwa. Na utworzenie SIM gminy będą mogły uzyskać bezzwrotne dofinansowanie. KZN wniesie do spółki państwowe działki pod zabudowę, a samorząd zbuduje na nich mieszkania we współpracy z deweloperami. Państwo, gminy i przedsiębiorcy mają się zatem podzielić obowiązkami. Rząd ograniczyłby się głównie do przekazania działek, zaś ciężar budowy spocząłby przede wszystkim na gminach- czytamy. Więcej szczegółów- na 13 stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 09.02.2021.).

Zobacz również