Wtorek, 7 grudnia 2021

¨Czy wniosek o dofinansowanie z Polskiego Ładu, to informacja publiczna¨
¨Polski Ład dotknie wszystkich podatników¨
¨PGG rozkłada ręce: węgla więcej nie będzie¨
¨Polski prąd na krawędzi. Szwedzi i Niemcy pomagają¨
¨Kredytobiorcy wszystkich walut, łączcie się!¨
¨Aneksy antyspreadowe mogą <> umowy¨
¨Opóźnia się rządowy plan na ciepło¨
¨Rosną problemy z regulowaniem zobowiązań na czas¨
¨Gmina może zastosować korzystniejszą metodę powierzchniową do odliczenia VAT¨
¨Odszkodowanie za wywłaszczenia. Słuszne czy korzystne dla Skarbu Państwa?¨
¨Banki znów zaczną dobrze zarabiać¨
¨Frankowy pilotaż mBanku¨.
¨Szykują grunt pod parkingowiec¨

Więcej poniżej.

Wtorkowy dodatek ¨Rz¨ ¨Dobra Administracja¨ zamieszcza tekst pod hasłem: ¨Czy wniosek o dofinansowanie z Polskiego Ładu, to informacja publiczna¨. Transparentność podziału środków z Polskiego Ładu między samorządy budzi wiele kontrowersji. ¨Rz¨ próbowała sprawdzić, jak przebiegał proces oceny wniosków. Mimo, że  w rozstrzygnięciu pierwszej edycji naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, prawie wszystkie samorządy otrzymały dofinansowanie, to większość samorządowców wyrażała swoje niezadowolenie. Do dofinansowania można było przedstawić trzy wnioski na inwestycje sklasyfikowane w ramach czterech obszarów priorytetowych. Złożyło je blisko 2,5 tys. podmiotów. Ocena odbywała się przy wykorzystaniu trudnych do praktycznego zastosowania kryteriów. Natomiast sam proces oceny powinien być odpowiednio dokumentowany. ¨Rz¨ wystąpiła do prezesa Rady Ministrów o dokumentację z procesu oceny wniosków oraz do Banku Gospodarstwa Krajowego o same wnioski złożone przez samorządy. Redakcja swoją prośbę ograniczyła do jednego powiatu i gmin na jego terenie. 26 października do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynął wniosek ¨Rz¨ o udostępnienie informacji publicznej. 8 listopada KPRM udzieliła odpowiedzi na wniosek, informując, że uchwała Rady Ministrów określająca zasady i tryb postępowania z wnioskami o udzielenie dofinansowania nie przewiduje trybu pisemnego uzasadniania sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków. BGK z kolei zasłaniał się tajemnicą bankową… Więcej szczegółów- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.12.2021.).

W dzisiejszym wydaniu znajdziemy również ¨Polski Ład, poradnik <<Rzeczpospolitej>>¨. W tekście wprowadzającym- ¨Polski Ład dotknie wszystkich podatników¨ czytamy: Nie ma się co łudzić. Polski Ład dotknie wszystkich, choć nie każdego z taką samą siłą. Niektórzy na nim zyskają, wielu straci. Neutralny będzie chyba jedynie dla tych, którzy nic nie zarabiają i nie mają żadnych dochodów. Dlatego już teraz wiele osób próbuje policzyć i sprawdzić, jak ¨wyjdzie¨ na Polskim Ładzie. A wyliczenia łatwe nie są, bo przepisy są skomplikowane, uchwalone i podpisane niemal w ostatniej chwili- choć do tego powoli już się przyzwyczajamy. Gdy prezydent podpisał ustawę, wszyscy zaczęli liczyć. Liczą doradcy podatkowi, księgowe, ale i zwykli podatnicy. I wielu wychodzi, że powinni się upomnieć o podwyżkę. Ale pracodawcy też liczą. I choć obawiają się, że Polski Ład będzie pretekstem do żądania wyższych pensji, wiedzą, że nie w każdym przypadku uzasadnionym. ¨Rz¨ podpowiada zatem, jak Polski Ład wpłynie na zarobki, kto rzeczywiście może żądać dodatkowych pieniędzy, a kto na to nie ma szans. Redakcja radzi też przedsiębiorcom, na czym mogą w przyszłym roku zaoszczędzić i z jakich ulg korzystać. Tym zaś, którzy ukrywali swoje dochody pokazuje nowe możliwości, jakie daje Polski Ład (choć i tu w beczce miodu jest łyżka dziegciu)- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.12.2021.).

¨Rz¨ informuje natomiast w innym miejscu: ¨PGG rozkłada ręce: węgla więcej nie będzie¨. Największy producent węgla kamiennego w Europie, Polska Grupa Górnicza, odpiera zarzuty ciepłowni o wypowiadanie umów na dostawy surowca. PGG zapewnia, że podjęła wszystkie możliwe kroki, aby zintensyfikować dostawy węgla energetycznego na potrzeby ciepłowni i elektrowni. Spółka podkreśla jednak, że całego zgłaszanego popytu nie jest w stanie obsłużyć. Ciepłownie zarzucają PGG nie tylko odmowę obsłużenia większego zapotrzebowania  w okresie grzewczym, ale też wypowiadanie zawartych umów na dostawę węgla. Wiceprezes PGG wyjaśnia ¨Rz¨, że podstawą współpracy z ciepłowniami są umowy wieloletnie z dwuletni okresem wypowiedzenia, które zabezpieczają spółkę przed gwałtownymi zmianami. Kontrakty uważa się za wykonane, jeśli spełniono 80 proc. dostaw lub odbiorów i ciepłownie korzystały z tego marginesu w okresach zmniejszonego zapotrzebowania- wyjaśnia. Teraz jednak ciepłownie mają nóż na gardle: 20- proc. margines bardzo by im się przydał, bo nie mają zapasów, a alternatywy dla węgla skokowo drożeją. Tymczasem, ich zdaniem, dostawcy węgla korzystają z dobrych cen i ¨odzyskany¨ po wypowiedzeniu zapas węgla jest sprzedawany na rynku po korzystniejszej cenie. Z kolei PGG tłumaczy, że przed kryzysem, kiedy ceny węgla były niskie, a węgla na rynku był nadmiar, ciepłownie wypowiadały umowy. Więcej- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.12.2021.).

¨Rz¨ zauważa też: ¨Polski prąd na krawędzi. Szwedzi i Niemcy pomagają¨. Polska zgłosiła swoim sąsiadom, w tym Szwecji i Niemcom, potrzebę skorzystania z pomocy w związku z brakami w systemie elektroenergetycznym rezerwy na wypadek problemów lub awarii jednej z elektrowni. Rosnące zapotrzebowanie w systemie na energię elektryczną i planowe remonty bloków węglowych skłoniły Polskie Sieci Elektroenergetyczne, aby sięgnąć po środki zaradcze. PSE uruchomiły pomoc międzyoperatorską, którą zapewniają nasi partnerzy UE- a więc Szwecja, Słowacja, Czechy- a także Ukraina. W systemie elektroenergetycznym Polski nie zabraknie mocy, ale może zabraknąć rezerw w sytuacji awaryjnej- czytamy na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.12.2021.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Rzecz o prawie¨ zamieszcza tekst: ¨Kredytobiorcy wszystkich walut, łączcie się!¨. I frankowicze, i złotówkowicze mogą mieć obawy o wysokość raty w nadchodzącym roku. Dotychczas, pomimo świetnej passy w sądach, frankowicze byli często oceniani jako ¨sami sobie winni¨, zwłaszcza przez kredytobiorców w złotówkach. Abstrahując od argumentów w obronie tych, którzy po piętnastu latach mają do oddania tyle samo, ile wzięli- tym razem jedni i drudzy mogą mieć obawy o wysokość raty w zbliżającym się nowym roku. Ciężko nie znaleźć zresztą podobieństw do miesięcy poprzedzających kryzys gospodarczy z 2008 r. Na niewiele się zdały komunikaty KNF o ryzyku rosnącej stopy procentowej, skoro już po drugim kwartale tego roku sektor bankowy uzyskał wynik wszech czasów: zysk z udzielonych kredytów o ponad 64 proc. wyższy niż w roku ubiegłym. Jednocześnie wypowiedzi prezesa NBP, że inflacja będzie spadać, najwyraźniej w bankach były przedstawiane częściej niż komunikaty samego regulatora. Ceny nieruchomości kolejny rok w górę? Już było. Rekordowa liczba transakcji? Też. Poziom inflacji nieadekwatny do dotychczas niskich stóp procentowych, a potem konieczność gwałtownego ich podwyższania? Właśnie możemy ją obserwować. Wcześniej epicentrum tych problemów było jednak za oceanem, a teraz więcej pretensji będziemy mogli mieć do samych siebie. Całość tekstu- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.12.2021.).

¨Rzecz o prawie¨ zwraca także uwagę: ¨Aneksy antyspreadowe mogą <<uzdrawiać>> umowy¨. Unijny Trybunał Sprawiedliwości dał wytyczne, które pozwalają sądom znaleźć rozwiązanie przywracające równowagę stron umów kredytowych. Wyrok TSUE w sprawie C- 19/20 otwiera, zdawałoby się, zamknięte  drzwi do dyskusji o znaczeniu zawieranych przez konsumentów tzw. aneksów antyspreadowych, na podstawie których spłata kredytu indeksowanego (denominowanego) następuje bezpośrednio w walucie obcej. Możliwość ich zawierania została usankcjonowana w Polsce ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy- Prawo bankowe. Pole do debaty pojawiło się jednak nie tylko w kwestii skutków abuzywności klauzul kursowych, lecz i problematyki dopuszczalności stwierdzenia niedozwolonego charakteru tego typu postanowień. Wyrok usankcjonował bagatelizowaną konieczność odrębnego badania klauzul spreadowych i walutowych oraz eliminowania z umowy tylko tych postanowień, które są abuzywne, pozostawiając resztę umowy w mocy. Dalej czytamy: Analiza prawna przeprowadzana przez TSUE zdaje się wykluczać zarówno możliwość ¨uzłotowienia¨ kredytów frankowych, jak i unieważnienia umów jako skutku eliminacji klauzul kursowych. Wyrok dał natomiast sądom kolejne narzędzie niezbędne do znalezienia rozwiązania przywracającego realną równowagę stron umów kredytów odniesionych do waluty obcej, poprzez badanie kwestii tzw. aneksów antyspreadowych i sięgania do środków prawnych związanych z kompensacją szkody o charakterze majątkowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady trwałości umowy. Więcej szczegółów- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.12.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Opóźnia się rządowy plan na ciepło¨. Opracowany przez resort klimatu projekt strategii dla ciepłownictwa wrócił do analiz. Do końca bieżącego roku do konsultacji ma trafić nowa wersja dokumentu. Zdaniem ekspertów, którzy wzięli udział w sondzie ¨DGP¨ na temat polskiej polityki energetycznej, w dokumentach strategicznych Warszawy brakuje szczegółów co do kierunków zmian w ciepłownictwie. Jak wskazują, obecna dominacja węgla w tym sektorze grozi znaczącymi podwyżkami rachunków gospodarstw domowych i spadkiem konkurencyjności dostawców ciepła. Opracowana przez Komisję Europejską strategia na 2030 r. obejmuje stworzenie systemu handlu pozwoleniami na emisję gazów cieplarnianych (ETS) w sektorach transportu i budynków mieszkalnych. Ma to objąć indywidualne źródła ogrzewania, a tak wytwarzana jest większość ciepła w polskich domach. Uruchomienie nowego ETS podniesie też koszty opału. Średnioroczny wzrost rachunków za ogrzewanie dla objętych nowym systemem biedniejszych gospodarstw może sięgnąć 50 proc.- wynika z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W analizie dotyczącej skutków propozycji Brukseli Instytut zarekomendował m.in. wprowadzenie mechanizmów wsparcia najuboższych, np. w formie dopłat do rachunków czy programów poprawy efektywności energetycznej. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.12.2021.).

Niżej w ¨DGP¨ czytamy: ¨Rosną problemy z regulowaniem zobowiązań na czas¨. Wielu przedsiębiorstwom wciąż nie udało się odbudować obrotów do poziomu sprzed pandemii, więc ich zadłużenie rośnie. W końcu września przeterminowane o minimum 30 dni zobowiązania firm wyniosły 38,5 mld zł- wynika z danych biura informacji gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. Niespłacone na czas zobowiązania w skali roku zwiększyły się o 12 proc. Przed pandemią roczna dynamika nie przekraczała 9 proc. To sygnał, że pogłębiają się problemy w firmach, które już komuś nie zapłaciły. W firmach zajmujących się obsługą rynku nieruchomości był wzrost o niemal jedną trzecią, do 2,15 mld zł. O 15- 16 proc. wzrosły przeterminowane zobowiązania przemysłu (osiągnęły 6,9 mld zł), budownictwa (6,1 mld zł) i rolnictwa (prawie 700 mln zł). Największym dłużnikiem pozostaje handel. Tam przeterminowane zobowiązania wynosiły w końcu września 8,9 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. W ujęciu procentowym największe pogorszenie odnotowano w sektorze wytwarzania i zaopatrywania w energię, gaz i wodę. Przeterminowane zobowiązania urosły tu w ciągu roku o ponad 130 proc., do 120 mln zł. Więcej szczegółów- także na szóstej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.12.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Gmina może zastosować korzystniejszą metodę powierzchniową do odliczenia VAT¨. Gmina do odliczenia VAT może zastosować klucz powierzchniowy, jeśli jest on adekwatny i pozwala obliczyć proporcje korzystania z budynku na potrzeby działalności gospodarczej i na cele użyteczności publicznej- orzekł WSA w Warszawie. Spór z fiskusem dotyczył tego, czy gmina do odliczenia podatku VAT, w związku z wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi na rewaloryzację zabytkowego budynku może zastosować klucz powierzchniowy, uwzględniający procentowy udział powierzchni nieruchomości wykorzystywanej w opodatkowanej działalności gospodarczej w stosunku do powierzchni całego budynku. Gmina planowała wynajmować parter zmodernizowanego budynku, natomiast na poddaszu chciała stworzyć świetlicę, realizując w ten sposób cel użyteczności publicznej. Gmina uważała, że do odliczenia VAT może zastosować zaproponowany przez siebie współczynnik powierzchniowy. Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W ocenie organu klucz powierzchniowy oddaje jedynie procentowy udział powierzchni budynku przeznaczonej na wynajem, a nie specyfikę prowadzonej przez gminę działalności. WSA w Warszawie przyznał jednak rację gminie. Sąd zaznaczył, że dyrektor KIS nie wziął pod uwagę art. 86 ust 7b ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że w przypadku nakładów poniesionych na nieruchomość kwotę podatku do odliczenia oblicza się według udziału procentowego, w jakim dany budynek czy grunt wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej. Przedstawiony przez gminę klucz powierzchniowy jest więc adekwatny- orzekł sąd. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.12.2021.).

¨DGP¨ zamieszcza również tekst: ¨Odszkodowanie za wywłaszczenia. Słuszne czy korzystne dla Skarbu Państwa?¨. Wzmocnienie i tak silniejszej pozycji Skarbu Państwa względem osób wywłaszczonych zakłada projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, który kilka tygodni temu Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło do konsultacji- niestety krótkich i adresowanych do wybranych podmiotów. Jego intencją jest zreformowanie zasad ustalania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości na cele inwestycji publicznych. Autorem projektu ustawy jest pełnomocnik rządu ds. największej w historii Polski inwestycji (zarówno publicznej, jak i komercyjnej)- Centralnego Portu Komunikacyjnego. W przedstawionych materiałach sam wskazuje wysokość korzyści, które uzyska Skarb Państwa przy nabyciu nieruchomości. Według pełnomocnika dla nabywanych 200 ha gruntów rolnych oszczędność inwestora wyniesie 386 mln zł. W skali CPK i inwestycji powiązanych korzyści Skarbu Państwa można szacować na co najmniej kilkanaście miliardów złotych. Tymczasem osoby będące drugą stroną procesu nie były nawet proszone o opinię. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.12.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Banki znów zaczną dobrze zarabiać¨. Nowe strategie przewidują powrót do co najmniej 10- proc. stopy zwrotu z kapitału. W ostatnich dniach cele na najbliższe lata przedstawiły Bank Handlowy i Millenium. W połowie listopada zrobił to mBank. Wszystkie trzy spodziewają się, że w perspektywie trzech- czterech lat wrócą do co najmniej 10- proc. rentowności. Bankowcy liczą na sprzyjającą sytuację w gospodarce. Z projekcji przedstawionej w poniedziałek przez Millenium wynika, że w latach 2020- 2025 wzrost gospodarczy w Polsce będzie wynosił 4,2 proc. rocznie, wobec 2,9 proc. w całym regionie Europy Środkowo- wschodniej. Bankom sprzyjać będą również podwyżki stóp procentowych, zwiększające główne źródło dochodów- z odsetek od kredytów. Dla części instytucji, jak Millenium czy mBank, wyzwaniem pozostają walutowe kredyty hipoteczne. Pierwsza z nich od kilku miesięcy stara się zawierać ugody z klientami i podkreśla, że w ostatnich dwóch kwartałach takich porozumień i całkowitych spłat hipotek we frankach miała więcej niż nowych pozwów sądowych. Druga poinformowała wczoraj o rozpoczęciu pilotażu. Zarząd Millenium zakłada, że w perspektywie 2024 r. udział hipotek walutowych w portfelu ogółem spadnie o połowę, do 7 proc. W tym roku rezerwy związane z kredytami w walutach obcych spowodują, że Millenium odnotuje stratę- czytamy na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.12.2021.).

¨DGP¨ obok odnotowuje również: ¨Frankowy pilotaż mBanku¨. 1,3 tys. klientów mBanku spłacających tam kredyty hipoteczne we frankach otrzyma w ciągu najbliższych trzech miesięcy propozycje ugody. Bank weźmie na siebie część strat kredytobiorców związanych z osłabieniem złotego wobec szwajcarskiej waluty. Rozpoczęty pilotaż ugód w części wykorzystuje ubiegłoroczną propozycję przewodniczącego KNF, który chciał przeliczenia kredytów frankowych tak, jakby od początku były udzielone w złotych. Marża ¨nowego¨ kredytu miałaby odpowiadać przeciętnej marży złotowej hipoteki z momentu udzielenia kredytu walutowego. Propozycje mBanku uwzględniają ten ostatni element. Zakładają też zaliczenie na poczet spłat składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ale nie spreadów walutowych. Marża ¨nowego¨ kredytu może okazać się wyższa niż w przypadku hipotek frankowych, ale według banku oszczędności dla klientów, którzy zaciągali kredyty w czasie gdy frank był najsłabszy, sięgną 20 proc. mBank daje też możliwość przejścia na kredyt w złotych o stałej stopie w okresie pięciu lat. W przypadku klientów, którzy wytoczyli już bankowi proces, ugoda ma być zawarta przed sądem- czytamy także na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.12.2021.).

¨Kurier Szczeciński¨ odnotował: ¨Szykują grunt pod parkingowiec¨. Od połowy lipca br. wnętrze szczecińskiego kwartału śródmiejskiej zabudowy między ulicami: Andrzeja Małkowskiego, ks. Bogusława X, Królowej Jadwigi i Bohaterów Getta Warszawskiego w Szczecinie zamieniło się w plac budowy. To co teraz tam się dzieje jest ledwie wstępem do zasadniczych robót przy przekształcaniu przestrzeni między kamienicami. Prace zasadnicze powinny ruszyć w styczniu i będą związane z wykopami pod mający tam stanąć dwupoziomowy parkingowiec. Inwestycja przy urządzaniu podwórzy i wznoszeniu pozostałej zaplanowanej nowej zabudowy ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2024 roku. Całe przedsięwzięcie na zlecenie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizuje spółka Prime Construction. Dokumentację projektową przygotowało DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina. Według zapisów umowy zawartej 12 czerwca br., koszt zadania ma zamknąć się w kwocie 67 387 191 zł. Tekst i galeria zdjęć- na łamach wtorkowego ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 07.12.2021.).

Zobacz również