Wtorek, 6 październik 2020

¨Wyzysk ma się zakończyć¨
¨Konkursy zamiast przetargów w nowych zamówieniach publicznych¨
¨Skutki nienależytego wykonania umowy¨
¨Lokum za opiekę nie zawsze z ulgą¨
¨Ryczałt nie w komandytowych i partnerskich¨
¨Na zmianach w termomodernizacji najbardziej zyskają kominiarze¨
¨Tak <> w Gryfinie?¨
¨Mieszkania na wynajem¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Wyzysk ma się zakończyć¨. Senior, który podpisał niekorzystną umowę renty dożywotniej, będzie mógł żądać jej unieważnienia. Ministerstwo Sprawiedliwości chce chronić seniorów przed skutkami błędnej decyzji o oddaniu mieszkania za rentę lub nieprzemyślanych zakupów na pokazach. Pracuje nad przepisami w sprawie wyzysku. Chodzi o projekt nowelizacji kodeksu cywilnego. Zawiera on zmianę m.in. do art. 388 kodeksu cywilnego. Obecnie osoba, która padła ofiarą wyzysku, może żądać zmian niekorzystnej dla siebie umowy, a dopiero gdy nie jest to możliwe- jej unieważnienia. Nowe przepisy zapewniają pierwszeństwo żądania jej unieważnienia. Dają też wolną rękę poszkodowanemu. Sam zadecyduje, czy chce od razu unieważnienia umowy, czy też poprzestanie na zmianach. Dziś do wyzysku dochodzi, gdy dana osoba wykorzystuje przymusowe położenie, niedoświadczenie lub niedołęstwo. Nowe przepisy wprowadzają jeszcze jedną przesłankę: ¨brak rozeznania drugiej strony¨. Projekt przewiduje, że roszczenia nie będą się przedawniały. Obecnie wyzyskiwany ma dwa lata na podjęcie kroków prawnych. Z przepisów przejściowych wynika, że nowe uregulowania będą miały zastosowanie do umów zawartych przed ich wejściem w życie. Pod warunkiem, że upłynęły dwa lata. Roberta Majkowskiego, prezesa Funduszu Hipotecznego DOM, zmiany rozczarowują. Podkreśla, że są potrzebne, jednak niewystarczające. Na rynku hipoteki odwróconej wciąż działają nieprofesjonalne podmioty, nadal słyszy się o wyłudzeniach. Liczba umów z osobami prywatnymi (np. seniorami) jest też znacznie wyższa, aniżeli na linii senior- profesjonalna instytucja. Konieczny jest zatem jak najszybszy powrót do uregulowania i objęcia nadzorem całego rynku hipoteki odwróconej- czytamy. Więcej- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.10.2020.).

¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ wskazuje natomiast: ¨Konkursy zamiast przetargów w nowych zamówieniach publicznych¨. W reżimie nowej ustawy konkursy stanowić będą często ciekawą alternatywę wobec przetargu, a w odniesieniu do niektórych kategorii zamówień ich przeprowadzenie będzie obowiązkowe. W obecnym stanie prawnym, konkursy umożliwiające następcze zastosowanie trybu wolnej ręki lub negocjacji bez ogłoszenia, są teoretycznie dopuszczalnym substytutem dla przetargu ograniczonego i nieograniczonego. W praktyce jednak nie są zbyt popularne wśród zamawiających. Zmiany w przepisach dotyczące konkursów wprowadzają istotne regulacje nakierowane- zgodnie z wyraźną intencją wyrażoną w uzasadnieniu ustawy- na zachęcenie zamawiających do ich stosowania, a w niektórych przypadkach wprost nakładają taki obowiązek. To w ramach wstępu. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.10.2020.).

¨Dobra Administracja¨ obszernie analizuje też ¨Skutki nienależytego wykonania umowy¨. Wykluczenie wykonawcy z postępowania z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie dopuszczalne gdy wystąpi w ¨znaczącym stopniu i zakresie¨ lub wiązać się będzie z długotrwałością niewykonywania. Obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych w ramach fakultatywnych przesłanek wykluczenia daje zamawiającemu możliwość wyeliminowania z przetargu wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie w sposób nienależyty wykonał lub niewykonał wcześniejszej umowy w zakresie zamówienia publicznego. Z założenia ustawodawcy przesłanka ustanowiona w art. 24 ust. 5 pkt 4 pzp ma na celu zablokowanie dostępu do zamówienia wykonawcom, którzy z uwagi na wcześniejsze ¨przewinienia¨ nie dają rękojmi jego należytego wykonania. W ustawie z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie wraz z początkiem przyszłego roku (nowe pzp), przesłanka ta uległa znaczącej modyfikacji, a katalog okoliczności związanych z zachowaniem wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia publicznego został rozszerzony- odnotowano. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.10.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa z kolei: ¨Lokum za opiekę nie zawsze z ulgą¨. Zupełnie obca osoba, która dziedziczy dom czy mieszkanie po śmierci podopiecznego, może liczyć na zwolnienie podatkowe. Musi jednak spełnić określone warunki. NSA  oddalił skargę kasacyjną podatniczki, która spierała się z fiskusem o prawo do specjalnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. W sprawie chodziło o zapisaną od lat w ustawie specjalną preferencję przewidzianą dla nieruchomości nabytych głównie w spadku, i częściowo w darowiźnie. Zasadniczo- w zależności od stopnia spokrewnienia- nabywca może liczyć na wyłączenie z opodatkowania ich czystej wartości łącznie do 110 mkw. Ulga ma jednak różny zakres w zależności od grupy podatkowej, ponadto jest obwarowana różnymi warunkami odnośnie stopnia pokrewieństwa. Szczegóły dla zainteresowanych- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.10.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje z kolei: ¨Ryczałt nie w komandytowych i partnerskich¨. Po objęciu spółek komandytowych CIT- em ich wspólnicy nie będą mogli rozliczać się ryczałtem ewidencjonowanym. Dotyczy to również przedstawicieli wolnych zawodów, m.in. prawników, księgowych i architektów. Chodzi o projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT, zakładających m.in. opodatkowanie spółek komandytowych CIT. Zasadniczo projekt zakłada, że od 1 stycznia 2021 r. znacznie więcej osób będzie mogło rozliczać się z fiskusem ryczałtem. Ale w kontekście prawnej konstrukcji spółki komandytowej i spodziewanych zmian w tym zakresie, jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.10.2020.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ zauważa natomiast: ¨Na zmianach w termomodernizacji najbardziej zyskają kominiarze¨. Jeśli program ¨Stop smog¨ rozwinie się tak dobrze, jak oczekuje rząd, to będzie także szasnązarobku dla przedsiębiorstw. Zatrudnienie znajdą i firmy wykonujące docieplenia, i te z odnawialnych źródeł energii. Najnowsza nowelizacja ustawy termomodernizacyjnej została już z niewielkimi poprawkami zaakceptowana przez Senat (7- 8 października ponownie procedowana będzie w Sejmie). Dzięki zmianom gminom będzie łatwiej spełnić warunki programu ¨Stop smog¨, co może znacząco wpłynąć na liczbę kontraktów dla przedsiębiorców zajmujących się dociepleniami i odnawialnymi źródłami energii. Rządowy program zakłada, że gmina jest beneficjentem dotacji i ona wykonuje objęte nim działania, także w domach prywatnych u osób wykluczonych energetycznie, często niezamożnych czy niezaradnych życiowo. W ramach programu można będzie nie tylko docieplić dom czy wymienić okna, albo zastąpić kopciucha bardziej ekologicznym źródłem ciepła, lecz także zainstalować system fotowoltaiczny czy pompę ciepła. Możliwe też będzie podłączenie domu do takich urządzeń przewidzianych dla kilku posesji lub pokrycie dotacją kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub elektroenergetycznej- jeśli ma to związek z wymianą urządzeń. Te ostatnie działania to szansa dla firm zajmujących się technologiami OZE- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.10.2020.).

¨Kurier Szczeciński¨ zamieszcza interwencyjny tekst: ¨Tak <<budują>> w Gryfinie?¨. Krytycy burmistrza Gryfina często wytykają włodarzowi, że za jego rządów (od 2014 r.) komunalna spółka- Gryfińskie TBS- nie wybudowała ani jednego budynku. I choć z roku na rok maleje liczba ludności gryfińskiej gminy, to zapotrzebowanie na mieszkania komunalne nadal jest spore. Tymczasem nie dość, że nie buduje, to jeszcze wyburza się stare kamienice, latami doprowadzane do ruiny. Śladem dwojga radnych, którzy podczas niedawnej debaty nad ¨Raportem o stanie Gminy Gryfino na rok 2019¨ zwrócili uwagę na zapis w dokumencie, iż w minionym roku burmistrz ustalił na rzecz GTBS ¨warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.  Łużyciej w Gryfinie¨ podążyli czytelnicy. Byli ciekawi, czy i kiedy planowane jest rozpoczęcie i zakończenie tej inwestycji. Niestety, takich danych raport nie zawierał. Prezes GTBS pisemnie poinformował redakcję, że w lipcu ub.r. spółka wystąpiła z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego na działce, która stanowiła siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy, a trzy miesiące później tę decyzję otrzymała. Jedna ówczesny zarząd spółki ocenił, że firmy nie stać na sfinansowanie tej inwestycji. Z kolei obecny zarząd, pełniący swoją funkcję od  marca br. ¨wykluczył ww. działkę jako lokalizację pod przyszłą inwestycję w ramach budownictwa społecznego- brak możliwości finansowania inwestycji¨. Tekst kończy retoryczne pytanie: Jaką wartość ma informacja zawarta w dokumencie, którego głównym celem ma być dostarczenie mieszkańcom informacji  o stanie gminy? Całość tekstu- na ósmej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 06.10.2020.).

Niżej w ¨Kurierze¨ czytamy: ¨Mieszkania na wynajem¨. Kołobrzeg rozpoczyna wielką inwestycję mieszkaniową w rejonie osiedla Witkowice. Mowa o kompleksie bloków komunalnych, w których znajdą się mieszkania na wynajem. Jak zapowiadają władze miasta, jeszcze w tym roku będzie można poznać wykonawcę zadania. Sama budowa ma ruszyć w czerwcu przyszłego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w połowie 2022 r. do pierwszego budynku zaczną wprowadzać się lokatorzy. Inwestorem będzie Kołobrzeskie TBS, które wkrótce ogłosi przetarg na pierwszy etap inwestycji w formule ¨zaprojektuj i wybuduj¨. W planowanym miejscu ma powstać 10 budynków mieszkalnych mieszczących 289 lokali. W pierwszym etapie KTBS zajmie się realizacją 4 budynków ze 124 lokalami mieszkalnymi 1-, 2- i 3- pokojowymi. Projekt ma być tak przygotowany, aby w przypadku braku chętnych na mniejsze mieszkania, można było je łączyć w większe. Przed budynkami zaplanowano miejsca parkingowe dla 376 pojazdów, place zabaw, niewielkie boisko i siłownię zewnętrzną. Nowe mieszkania zostaną przeznaczone do wynajęcia, przy czym cena najmu ma być niższa od tej na wolnym rynku. Ofertę miasto kieruje głównie do młodych osób. Na nowym osiedlu cena najmu wyniesie ok. 27 zł za mkw. Miasto przygotowuje system dopłat, dzięki któremu w przypadku cześci najemców cena ta ulegnie pomniejszeniu. Więcej szczegółów- także na ósmej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 06.10.2020.).

Zobacz również