Wtorek, 6 kwietnia 2021

¨Lasek był dogodnym miejscem pod zabudowę jednorodzinną¨
¨Większa ochrona nabywców, czy wyższe koszty mieszkań¨
¨Planowanie przestrzenne w gminie wymaga szczególnej czujności¨
¨Trwa środowiskowy audyt¨
¨Nowe zasady korekt to problem przy zakupie mediów¨
¨Będą sądowe spory o podatek od spółek. Gminy nie zamierzają odpuścić¨
¨Kryteria pozacenowe nadal w modzie¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ zauważa: ¨Lasek był dogodnym miejscem pod zabudowę jednorodzinną¨. Miejscowy plan był zgodny ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale tym uchwalonym jeszcze przed zmianą priorytetów rozwojowych. Uchwałę planistyczną zaskarżyli do WSA w Gorzowie Wielkopolskim właściciele nieruchomości sąsiadujących z przyszłym terenem zabudowy jednorodzinnej. Ich zdaniem na terenie objętym planem dojdzie do wycinki ok. 70 proc. drzew. W odpowiedzi na skargę pełnomocni Rady Miejskiej stwierdził, że plan nie dotyczy działek skarżących lecz działek gminnych, a wprowadzenie nowej zabudowy jednorodzinnej jest zgodne z ustaleniami studium. Podobnie orzekł WSA, podkreślając, że plan nie wprowadza w sąsiedztwie skarżących możliwości zabudowy istotnie zmieniającej funkcję terenu. Szczegóły- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.04.2021.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza z kolei obszerny tekst: ¨Większa ochrona nabywców, czy wyższe koszty mieszkań¨. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), który powstanie w wyniku nowelizacji ustawy będzie miał na celu ochronę środków wpłacanych przez nabywców w razie upadłości dewelopera lub- co już nie jest takie oczywiste- banku. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym trafił już do Sejmu i czeka na pierwsze czytanie. Autor projektu- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaznacza, że w porównaniu do pierwotnie proponowanej wersji ustawa zmieniła swłjkształt i w obecnym brzmieniu powinna uzyskać akceptację deweloperów, a także zapewnić minimalną ochronę konsumentom. Deweloperzy tego optymizmu nie podzielają. Obecnie trwają rozmowy, między UKOKiK a przedstawicielami branży, których reprezentuje Polski Związek Firm Deweloperskich- czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na pierwszej i drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.04.2021.).

¨Dobra Administracja¨ zauważa też: ¨Planowanie przestrzenne w gminie wymaga szczególnej czujności¨. Musi odpowiadać konstytucyjnym standardom. Nieproporcjonalna ingerencja w prawo własności lub niejasne przepisy uchwały radnych mogą doprowadzić do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- czytamy. Lektura dla zainteresowanych- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.04.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Trwa środowiskowy audyt¨. Trwa właśnie sprawdzenie działań podejmowanych w ostatnich latach przez inspektoraty ochrony środowiska. Na wysokim rządowym szczeblu uznano bowiem za zaskakujące, że przez tyle lat urzędnicy nie dostrzegali panoszącej się po rynku mafii śmieciowej. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.04.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Nowe zasady korekt to problem przy zakupie mediów¨. Od tego roku nabywcy muszą zmniejszyć kwotę podatku naliczonego, gdy spełnione są warunki korekty in minus, a nie gdy dostaną fakturę korygującą. Problem jest przy zakupie prądu, ciepła, gazu i usług telekomunikacyjnych. Sprzedawcy tych mediów nie informują bowiem na bieżąco nabywców o odczycie liczników. Nie wiadomo więc, kiedy kupujący ma skorygować (zmniejszyć) u siebie podatek naliczony. Chodzi o nowelizację z 27 listopada 2020 r. zwaną potocznie SLIM VAT. Miała ona ułatwić korygowanie faktur, i tym samym rozliczeń VAT, ale w praktyce spowodowała wiele zamieszania. Dlatego resort finansów przygotował projekt objaśnień podatkowych, m.in. właśnie w zakresie korekt. Nie odniósł się jednak do problemu rozliczenia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i usług telekomunikacyjnych. Więcej szczegółów- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.04.2021.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Będą sądowe spory o podatek od spółek. Gminy nie zamierzają odpuścić¨. Zdaniem części samorządów lutowy wyrok TK w sprawie podatku od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą nie dotyczy spółek. Samorządy oczekują zmian ustrojowych. Chodzi o skutki wyroku TK z 24 lutego br. Trybunał uznał w nim za niezgodne z konstytucją przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które nakładają na właściciela gruntu, budynku lub budowli podatek według najwyższej stawki, właściwej dla działalności gospodarczej, tylko z tego powodu, że właściciel jest przedsiębiorcą. W sentencji tego orzeczenia opublikowanej w  Dzienniku Ustaw pod pozycją 401, trybunał nie zastrzegł, że dotyczy to tylko osób fizycznych. Wręcz przeciwnie, jest w niej mowa o ¨przedsiębiorcach lub innych podmiotach prowadzących działalność gospodarczą¨, choć wyrok zapadł w sprawie opodatkowania nieruchomości należącej do osoby fizycznej. Większość doradców podatkowych uważa więc, że wyrok TK należy również odnosić do osób prawnych, w tym spółek z o.o. Innego zdania są miasta. Część zapytanych przez ¨DGP¨ skarbników stoi na stanowisku, że orzeczenie TK nie obejmuje osób prawnych. Tak uważają przedstawiciele Krakowa, Wrocławia i Bydgoszczy. Nastawiają się jednak na spory z podatnikami, dlatego spodziewają się, ze sprawę ostatecznie rozstrzygną sądy administracyjne- czytamy na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.04.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Kryteria pozacenowe nadal w modzie¨. Mimo poluzowania przepisów cena nie zaczęła być częściej stosowana jako jedyne kryterium w przetargach. Mimo znacznego złagodzenia wymogów większość zamawiających, przynajmniej na razie, wciąż woli dodawać kryteria pozacenowe. Dane za pierwsze dwa miesiące pokazują, że pojawiły się one w 70 proc. ogłoszonych przetargach- czytamy. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.04.2021.).

¨Firma i Prawo¨ w ¨DGP¨ zamieszcza natomiast obszerny tekst: ¨Firmy, które zawarły układ, też mogą wypaść z przetargu¨. Nowa ustawa pozwala zamawiającemu wykluczyć nie tylko wykonawców znajdujących się w katastrofalnej sytuacji finansowej skutkującej likwidacją, lecz także tych, którzy z powodzeniem zakończyli restrukturyzację. I to aż na trzy lata. Szczegóły- na [pierwszej i czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.04.2021.).

Zobacz również