Wtorek, 5 październik 2021

¨Nowe sprawy, które można załatwić przez specjalny portal skarbówki¨
¨Ulga dla klasy średniej pułapką dla przedsiębiorców¨
¨Po przekroczeniu limitu tysiące złotych do zwrotu¨
¨Czy można umorzyć przyszłe raty podatku od nieruchomości¨
¨Działania w ważnych sprawach w lokalnej skali¨
¨Inflacja pompuje wyceny banków¨
¨Bank centralny powinien działać¨
¨Co roku coraz więcej z 1 proc. na rzecz OPP¨
¨PFRON dopłaci do wynajmu mieszkania¨
¨Nie ma zwrotu PCC po rozwiązaniu umowy¨
Miasto może odjąć cały VAT przy modernizacji przystanków¨
¨Sejm popiera, NBP przestrzega¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ informuje: ¨Nowe sprawy, które można załatwić przez specjalny portal skarbówki¨. W e- urzędzie skarbowym udostępniono nową usługę dla notariuszy- możliwość złożenia deklaracji PCC- 2 i SD- 2. Budowany etapami nowoczesny kanał komunikacji z fiskusem, tzw. e- urząd skarbowy, został poszerzony o nowe funkcje. Jak informuje resort finansów, najnowsza usługa przeznaczona jest dla notariuszy, którzy są zobowiązani do przesyłania fiskusowi deklaracji PCC- 2 oraz SD- 2. To formularze dotyczące wysokości pobranych i wpłaconych przez płatnika podatków: od czynności cywilnoprawnych oraz w związku z darowiznami i spadkobraniem. Od 1 października 2021 r. rejenci mogą je składać, korzystając z e- US. Resort poinformował ponadto, że poprzez to wdrożenie udostępniono również usługę podglądu informacji z dokumentów notarialnych, tj. aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeń spadkowych. Możliwe jest to na koncie podatnika w odniesieniu do dotyczących go dokumentów i odpowiednio na koncie notariusza z dokumentów, które sporządził. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.10.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Ulga dla klasy średniej pułapką dla przedsiębiorców¨. Przez źle napisany przepis część prowadzących działalność może nie skorzystać z nowego odliczenia. Ulga dla klasy średniej ma zrekompensować nowe, niekorzystne dla podatników zasady rozliczania składki zdrowotnej. Sejm przyznał ją także przedsiębiorcom rozliczającym się według skali podatkowej. Eksperci nie mają jednak wątpliwości: dorzucony w ostatniej chwili do Polskiego Ładu przepis jest źle napisany. Przedsiębiorcy będą mieć duże problemy z wyliczeniem ulgi i ustaleniem, czy w ogóle mają do niej prawo. Zgodnie z Polskim Ładem ulga będzie przysługiwać osobom, które mają roczne przychody od 68 412 zł do 133 692 zł (nazywanych przez rząd klasą średnią). U pracowników są to po prostu przychody. U przedsiębiorców przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności- czytamy na 10 stronie głównego wydania. Niżej odnotowano: ¨Po przekroczeniu limitu tysiące złotych do zwrotu¨. Z ulgi dla klasy średniej skorzystają podatnicy o rocznych przychodach do 133 692 zł. Jeśli zarobią choćby złotówkę więcej, będą musieli zwracać ulgę za cały rok. Szczegóły- także na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.10.2021.).

W dodatku ¨Dobra Administracja¨ w ¨Rz¨ znajdziemy m.in. tekst pod hasłem: ¨Czy można umorzyć przyszłe raty podatku od nieruchomości¨. Do urzędu miasta wpłynęło kilka wniosków przedsiębiorców o umorzenie podatku od nieruchomości za kolejne miesiące do końca 2021 r. Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta może wydać decyzję w sprawie umorzenia podatku co do przyszłych rat- pyta przedsiębiorca. Szczegóły we wtorkowym dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.10.2021.).

¨Dobra Administracja¨ zauważa też: ¨Działania w ważnych sprawach w lokalnej skali¨. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego- pod takim hasłem Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie. Więcej- także we wtorkowym dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.10.2021.).

¨Rz¨ informuje natomiast w innym miejscu: ¨Inflacja pompuje wyceny banków¨. Rosnące ceny powodują, że zwiększa się presja na RPP i rynek coraz bardziej liczy na podwyżki stóp procentowych. Byłyby one dla kredytodawców korzystne i- zdaniem ekspertów- w niewielkim stopniu są uwzględnione w wycenach.  W piątek okazało się, że wrześniowy odczyt znów zaskoczył i inflacja sięgnęła 5,8 proc. Zdaniem ekonomistów w kolejnych miesiącach może dobić do 7 proc. i choć faktycznie w dużej mierze ma charakter podażowy, zwiększa to presję na RPP by podwyższyć stopy. Te w Polsce od wiosny 2020 r. utrzymują się na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Przed pandemią było to 1,5 proc. Podwyżka poprawiłaby zyski i rentowność banków. To główny powód rajd indeksów w tym roku. Indeks zyskał 17 proc. od pierwszych dni lutego 2020 r., czyli sesji poprzedzających rynkowy krach spowodowany pandemią. Wskaźnik ceny do wartości księgowej też poszybował- teraz wynosi 1,21, najwyżej od lipca 2019 r. To sugeruje, że zwyżki kursów akcji banków to nie tylko efekt odbicia po spadkach w 2020 r., ale inwestorzy zakładają poprawę wyników i powrót do dawnej rentowności- czytamy na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.10.2021.).

¨Rz¨ publikuje również tekst: ¨Bank centralny powinien działać¨. Narodowy Bank Polski musi chronić wartość polskiego pieniądza- piszą w liście otwartym byli prezesi NBP i byli członkowie Rady Polityki Pieniężnej.  Sygnatariusze listu przypominają: Polska ma dramatyczne doświadczenia z kosztami inflacji. Wyciągając lekcję z tych doświadczeń, w konstytucji (w art. 227) nałożono na NBP odpowiedzialność za dbanie o wartość pieniądza, co uszczegółowiono w ustawie o NBP (w art. 3), określając jako podstawowy cel działalności banku centralnego utrzymanie stabilnego poziomu cen. Do niedawna NBP wywiązywał się z tego zadania. Rada Polityki Pieniężnej I kadencji obniżyła inflację do poziomu utożsamianego ze stabilnym poziomem cen, a rady II i III kadencji utrwaliły ją na takim poziomie. Jednocześnie ani razu nie dopuściły do spadku PKB, mimo że w polską gospodarkę uderzały kolejne wstrząsy. Kiedy RPP IV kadencji rozpoczynała pracę w 2016 r., poziom cen nieznacznie się obniżał (o nieco ponad 1 proc. w skali roku). Realne oprocentowanie depozytów było umiarkowanie dodatnie (wynosiło prawie 3 proc.). Po prawie sześciu latach kadencji tej Rady sytuacja zmieniła się dramatycznie. Inflacja we wrześniu zbliżyła się do 6 proc. i była najwyższa od ponad 20 lat. Ta niekorzystna zmiana nie nastąpiła z dnia na dzień. Inflacja od ponad dwóch lat przekracza cel inflacyjny, z krótkimi jednomiesięcznymi przerwami. Z projekcji NBP wynika, że w horyzoncie, w którym się ją sporządza, tj. do końca 2023 r. inflacja nie powróci do celu inflacyjnego 2,5 proc., bez zmian w polityce pieniężnej. Dalsza zwłoka byłaby sprzeniewierzeniem się podstawowemu celowi banku centralnego. Łamana byłaby zarówno konstytucja, jak i ustawa o NBP- czytamy. Pełna treść listu- na 21 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.10.2021.)

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ odnotowuje z kolei: ¨Co roku coraz więcej z 1 proc. na rzecz OPP¨. W tym roku do organizacji pożytku publicznego trafiło 972,7 mln zł- podało Ministerstwo Finansów w informacji dotyczącej 1 proc. należnego podatku dochodowego przekazanego w rozliczeniu za 2020 r. To o 65,7 mln zł więcej niż w ub.r. i o 96 mln zł więcej niż dwa lata temu. W sumie obdarowane zostały w ten sposób prawie 8694 organizacje. Na przekazanie 1 proc. swojego podatku zdecydowało się w tym roku 15,3 mln osób. Średnio każda z nich zasiliła w tym roku konto wybranej przez siebie OPP kwotą ponad 63 zł. Organizacje pożytku publicznego obawiają się, że kwoty te będą w kolejnych latach mniejsze w związku ze zmianami, jakie przewiduje Polski Ład. Powodem obaw jest to, że od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie- do 30 tys. zł rocznie- kwota nieopodatkowanego dochodu, a drugi próg skali podatkowej zwiększy się z 85 528 zł do 120 tys. zł. Podatku nie zapłacą w ogóle najmniej zarabiający, w tym emeryci, którzy obecnie przekazują 1 proc. PIT organizacjom pożytku publicznego. Nie zaproponowano żadnych rozwiązań, które rekompensowałyby niezamierzone, ale ujemne dla niepełnosprawnych skutki tych zmian- czytamy na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 05.10.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨PFRON dopłaci do wynajmu mieszkania¨. Dodatkowy miliard złotych ma trafić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dzięki nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej. Z tych pieniędzy mają być realizowane cztery programy nastawione na wspieranie samodzielności, aktywności i mobilności osób niepełnosprawnych. Pierwszy program zakłada powstanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych. Drugi to program mieszkaniowy dla osób niepełnosprawnych, który składać się ma z trzech modułów. W jego ramach absolwenci szkół i uczelni będą mogli otrzymać pieniądze na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania przez trzy lata w związku z poszukiwaniem pracy. Dofinansowanie będzie miało charakter degresywny i w pierwszym roku wyniesie 100 proc., potem obniżając się stopniowo aż do 40 proc. w trzecim roku. W tym programie, na który łącznie ma być przeznaczone 600 mln zł, będzie można tez uzyskać wsparcie na dostosowanie lub zamianę mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi. Z kolei organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o pieniądze na tworzenie mieszkań wspomaganych oraz wspomaganych społeczności mieszkaniowych, w których będą zapewnione całodobowe usługi asystenta, a osoby niepełnosprawne będą partycypować w kosztach ich użytkowania. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 05.10.2021.).

¨DGP¨ w poniedziałkowym wydaniu zwraca z kolei uwagę: ¨Nie ma zwrotu PCC po rozwiązaniu umowy¨. Kto nabył nieruchomość na podstawie umowy dożywocia, nie odzyska zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych, gdy umowa to zostanie rozwiązana- potwierdził po raz kolejny dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Pytanie zadał mężczyzna, który w grudniu 2017 r. zawarł z wujkiem umowę dożywocia. Z tego tytułu zapłacił PCC według stawki 2 proc. od wartości rynkowej nieruchomości, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Pod koniec maja 2021 r., z uwagi na sprawy rodzinne, strony zdecydowały się rozwiązać umowę. Ta czynność nie podlega już PCC, co potwierdził dyrektor KIS. Poinformował również o tym notariusz obecny przy rozwiązywaniu umowy. Podatnik uznał, że w takim razie również wpłacony przez niego PCC powinien zostać zwrócony. Dyrektor KIS wyjaśnił jednak, że to niemożliwe. W przepisach regulujących kwestie zapłaty PCC nie ma bowiem słowa o rozwiązywaniu umowy dożywocia. Nie ma również powodów do zwrotu daniny na podstawie art. 75 ordynacji podatkowej, bo wniesiony PCC nie został zapłacony bezpodstawnie- odnotowano na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.10.2021.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Miasto może odjąć cały VAT przy modernizacji przystanków¨. Wydatki na inteligentny system transportowy w mieście, w tym na tablice informujące pasażerów na przystankach, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jednostki samorządowej- orzekł NSA. W omawianej sprawie nowa inwestycja miasta miała zostać sfinansowana ze środków własnych i unijnych (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego), przy czym dofinansowanie nie obejmowałoby VAT (nie byłby to tzw. koszt kwalifikowany). Miasto chciało odliczyć naliczony VAT związany z wydatkami na nabycie towarów i usług na potrzeby systemu ITS. Spytało, czy może odjąć go w całości, czy musi stosować prewspółczynnik, zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. Uważało, że ma prawo do pełnego odliczenia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nim tylko częściowo. Stwierdził, że miasto może odliczyć cały VAT jedynie od wydatków na: zakup autobusów niskoemisyjnych, doposażenia stacji obsługi pojazdów w zajezdni autobusowej, budowę budynku technicznego, doprowadzenie przyłączy z kotłowni do budynku administracyjnego oraz budowę budynku (kontenera) przy końcowym przystanku autobusowym. Natomiast w odniesieniu do pozostałych wydatków uznał, że konieczne jest zastosowanie prewspółczynnika. Z fiskusem nie zgodziły się sądy obu instancji. WSA w Łodzi wyjaśnił, że planowana przez miasto modernizacja systemu transportu publicznego nie mieści się w zakresie spraw wskazanych w przepisach ustawy o samorządzie gminnym. Sąd zgodził się z samorządem, że w tym zakresie miasto działa jako podatnik VAT, co oznacza, że ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.10.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Sejm popiera, NBP przestrzega¨. Posłowie uchwalili ustawę o gwarancjach kredytów mieszkaniowych. Tymczasem NBP uważa, że może ona przynieść negatywne skutki dla rynku mieszkaniowego i systemu finansowego. W efekcie poprawek Sejmu m.in. skrócono tytuł ustawy na: ¨Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym¨ oraz umożliwiono sfinansowanie z gwarantowanego kredytu również wykończenia mieszkania. W toku sejmowych prac posłowie KO wskazywali, że ustawa do powrót do Mieszkania dla Młodych przygotowanego przez rząd PO- PSL i wygaszonego przez rząd PiS. Na ostatniej prostej do Sejmu wpłynęło stanowisko NBP.  Jego zdaniem ¨wspieranie zakupów mieszkaniowych osób, które nie mają odpowiedniego wkładu własnego, wykreuje dodatkowy popyt¨. Jak wskazuje NBP, rodzi to ryzyko dalszego zwiększania presji cenowej na już bardzo dynamicznym rynku mieszkań, gdzie obecnie podaż nie jest w stanie nadążyć za popytem. Dodaje, że ustawodawca zauważa to ryzyko, wprowadzając limity cenowe uprawniające do uzyskania gwarancji. Z punktu widzenia rozwiązywania problemów z dostępnością mieszkań wskazane wydają się zatem działania ukierunkowane na zwiększenie podaży mieszkań, zwłaszcza na wynajem- podkreśla NBP. Pomysł gwarancji kredytowych za ryzykowny uważa również Jacek Furga, przewodniczący Komisji Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. Jego zdaniem oznacza to otwarcie się na klientów bez udokumentowanej zdolności kredytowej, którzy nie byli w stanie odłożyć nawet 10 czy 20 proc. wkładu własnego. Jest to sygnał dla banku, że mogą oni mieć też problem ze spłatą kredytu w kolejnym okresie. Rodzi się więc pytanie, czy na pewno chcemy wpychać w zadłużenie na wiele lat osoby, które nie mają do tego predyspozycji?- pyta Jacek Furga. Z kolei według deweloperów, w tej chwili znacznie ważniejsze są działania stymulujące podaż, czyli uwolnienie gruntów i ułatwienie procedur administracyjnych. Kredyt z gwarancją będzie mógł być udzielony na co najmniej 15 lat. Łączna wysokość objętej gwarancją części kredytu to 20 proc.- jednak nie więcej niż 100 tys. zł. Gwarancji udzielać ma BGK. Z tego tytułu pobierze od kredytobiorcy jednorazową prowizję w wysokości 1 proc. wartości gwarancji. W przypadku pojawienia się drugiego dziecka BGK dokonywać ma spłaty części kredytu w wysokości 20 tys. zł. Po powiększeniu się gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko ma być to 60 tys. zł. Ustawa ma wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem artykułów dotyczących m.in. utworzenia przez BGK Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które wejdą w życie po upływie 14 dni- czytamy na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.10.2021.).

Zobacz również