Wtorek, 5 marzec 2019

Samowole budowlane do darmowej legalizacji, Rzeczpospolita
Przedłużenie użytkowania wieczystego, Rzeczpospolita
Można unieważnić postępowanie, jeśli zawarcie umowy jest nieopłacalne, Rzeczpospolita
Nadchodzi czas prosumentów, Rzeczpospolita
Banki mają coraz bardziej pod wiatr, Dziennik Gazeta Prawna
Konsekwencją będzie wzrost cen mieszkań, Dziennik Gazeta Prawna
Strach mieszkać w budynku, który pęka. Mieszkańcy boją się, że dojdzie do katastrofy, Głos Szczeciński

Więcej poniżej.

 

Wtorkowa "Rzeczpospolita" informuje na pierwszej stronie: "Samowole budowlane do darmowej legalizacji". Rząd planuje abolicję, dzięki której tysiące osób wyprostują sytuację prawną swoich nieruchomości. Wkrótce światło dzienne ujrzy projekt noweli prawa budowlanego, z której skorzysta wiele osób użytkujących nielegalnie wzniesione obiekty. Resort infrastruktury i rozwoju chce, by samowole, od których postawienia upłynęło 20 lat i wobec których nie toczą się żadne postępowania w nadzorze budowlanym, można było łatwo zalegalizować. Legalizacja ma przyjąć uproszczoną formułę i nie wymagać opłaty. Rola nadzoru budowlanego, który prowadzi postępowanie legalizacyjne ograniczy się do sprawdzenia, czy wcześniej obiekt znajdował się w centrum jego zainteresowania, i do sprawdzenia kompletności dołączonych dokumentów- oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej. Urząd nie będzie badał też zgodności legalizowanego obiektu z miejscowym planem- czytamy. "Rz" wraca do sprawy w kolejnym tekście: "Najpierw donos, potem legalizacja". Na prostowanie sytuacji prawnej budynku decydują się dziś nieliczni. Powodem są przede wszystkim wysokie opłaty. Rząd chce "darować" stare samowole budowlane popełnione przed 1999 r. I najważniejsze: nie będzie to dotyczyć tylko domów mieszkalnych, ale wszystkich budynków wzniesionych z naruszeniem prawa. W tekście przypomniano, że 288 samowoli budowlanych zalegalizowano według obecnych przepisów w ubiegłym roku na terenie całego kraju. Więcej szczegółów- na 15 stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 05.03.2019.).

 

"Dobra Administracja" w "Rz" zamieszcza z kolei tekst: "Przedłużenie użytkowania wieczystego". Zwykle nieruchomości były oddawane w użytkowanie wieczyste na 99 lat, ale zdarzało się, że okres ten był krótszy, nawet 40- letni. Oznacza to, że wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego staje się obecnie realnym problemem. Użytkownicy wieczyści powinni zatem wiedzieć na jakich zasadach mogą przedłużyć użytkowanie wieczyste i jakie są konsekwencje wygaśnięcia tego prawa. 1 stycznia 2019 r. doszło do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe we własność, a użytkownicy takich gruntów stali się ich właścicielami z mocy prawa. W odniesieniu do nieruchomości komercyjnych proces przekształcenia będzie bardziej złożony i wydaje się, że na reformę w tym zakresie przyjdzie jeszcze poczekać, choć całkowita likwidacja prawa użytkowania wieczystego jest zapowiadana od dłuższego czasu- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 05.03.2019.).

 

"Dobra Administracja" informuje też: "Można unieważnić postępowanie, jeśli zawarcie umowy jest nieopłacalne". 28 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający skargę wykonawcy na orzeczenie KIO. Zaaprobował w nim działanie zamawiającego polegające na unieważnieniu postępowania, już po terminie składania ofert, z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, w postaci braku wiedzy zamawiającego- czytamy. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 05.03.2019.).

 

"Rz" zapowiada również: "Nadchodzi czas prosumentów". Pakiet regulacji ustanawiający status prosumenta oraz ulgę w podatku VAT na usługi instalacyjne dotyczące fotowoltaiki zapowiedziała w Kielcach Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. O jakości powietrza w Polsce i o tym, jak w praktyce walczyć ze smogiem rozmawiali uczestnicy Kongresu Ekologii Powietrza Antysmog, który odbył się w Kielcach. Za dwa tygodnie przedstawimy pakiet regulacji, który pozwoli ustanowić status prosumenta, czyli kogoś, kto kupuje energię i jednocześnie ją produkuje. I rozszerzyć ten status z mieszkańca na jednostkę samorządu terytorialnego, ale także na małego i średniego przedsiębiorcę- zapowiedziała podczas otwarcia kongresu minister przedsiębiorczości i technologii. Szczegóły- na 22 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 05.03.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zwraca uwagę: "Banki mają coraz bardziej pod wiatr". Ubiegłoroczny wynik sektora nie był rekordowy. Ale i tak trudno będzie go powtórzyć, bo pojawią się nowe obciążenia. PKO Bank Polski, największy gracz na rynku bankowym, wczoraj pochwalił się 3,7 mld zł zysku wypracowanego w 2018 r. Jednak przedstawiciele instytucji, która odpowiada za jedną czwartą wyniku całego sektora bankowego w Polsce nie kryli, że staje ona przed dużymi wyzwaniami. Prezes PKO BP zauważył, że są rzeczy, na które bank nie ma wpływu. Zaliczył do nich większe opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz perspektywę finalnej decyzji w sprawie konwersji kredytów walutowych. Z początkiem lipca ma wejść w życie nowelizacja ustawy o Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, która wprowadza przymusowy mechanizm "odwalutowania" hipotek frankowych. Co kwartał banki mają przeznaczać na fundusz konwersji kwotę odpowiadającą 0,5 proc. portfela kredytów walutowych. Dla PKO BP to wydatek przekraczający 100 mln zł kwartalnie. Walutowe kredyty mieszkaniowe miały tam w końcu 2018 r. wartość 26,6 mld zł. Z punktu widzenia całego sektora bankowego składki na fundusz konwersji to ok. 2,5 mld zł. Ubiegłoroczny zysk całego sektora wyniósł 14,7 mld zł. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 05.03.2019.).

 

"DGP" rozmawia w innym miejscu z Grzegorzem Kiełpiszem, prezesem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. W tekście "Konsekwencją będzie wzrost cen mieszkań" odnotowano: Nie łammy kręgosłupa rynkowi, który jest dziś w trudnej sytuacji. A takie ryzyko niesie ustawa o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Podstawową kwestią, która budzi protest PZFD, jest wysokość składki na DFG zaproponowana w tej ustawie. Kolejna sprawa to zasadność wprowadzenia regulacji, której nie uzasadniają żadne analizy. Od czasu wejścia w życie w 2012 r. obecnie obowiązującej ustawy deweloperskiej nie było spektakularnych bankructw firm prowadzących otwarty rachunek deweloperski ani ludzi poszkodowanych przez to, że ten rachunek mieszkaniowy nie zadziałał- czytamy. Więcej- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 05.03.2019.).

 

"Głos Szczeciński" interweniuje: "Strach mieszkać w budynku, który pęka. Mieszkańcy boją się, że dojdzie do katastrofy". Kiedyś piękna willa, dziś popada w ruinę. Mieszkanka twierdzi, że administracja nie dba o utrzymanie budynku. Urzędnicy potwierdzają zły stan obiektu, ale czekają na decyzję sądu o zniesieniu współwłasności. Osiedle Pogodno- to wydawałoby się- miejsce wymarzone do zamieszkania. Jednak willa przy ul. Konopnickiej ma swoje lata. Powstała na początku ubiegłego stulecia. Grozę budzi szczególnie narożna wieżyczka, w której znajduje się strych. Dalej czytamy: stare okna to jednak błaha usterka przy tym, co może się zdarzyć, gdy z pękającego muru zaczną wypadać cegły. Dom potrzebuje pilnego remontu, tymczasem ZBiLK rozkłada bezradnie ręce i czeka na decyzję sądu. Lokatorka, która skontaktowała się z redakcją jest jednym z dwóch współwłaścicieli budynku. Drugim właścicielem jest gmina. Na obu spoczywa obowiązek dbania o stan techniczny nieruchomości oraz wykonywania remontów części wspólnych. Remont dachu wykonano w 2009 r. Firmę wybrał poprzedni współwłaściciel, a nie gmina. Koszt ponoszony był wspólnie. Do tej pory nie odnotowano żadnych sygnałów o przeciekającym dachu. Według ZBiLK budynek wymaga innych remontów, w tym wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, naprawy gzymsów pomiędzy kondygnacjami, elewacji i balkonów. ZBiLK chciałby wykonywać modernizację nieruchomości, jednak obecny współwłaściciel nie poczuwa się do ponoszenia jakichkolwiek kosztów utrzymania nieruchomości i przeprowadzenia remontów. W sądzie prowadzone jest postępowanie w sprawie zniesienia współwłasności i korekty udziałów- czytamy na piątej stronie "Głosu".

(Źródło: "Głos Szczeciński"- 05.03.2019.).

 

Zobacz również