Wtorek, 4 sierpnia 2020

¨Przez pół roku 1500 zł dopłaty do czynszu¨
¨Klimatyzacja jednych chłodzi, innym przeszkadza¨
¨Gmina musi uchwalić nowy plan miejscowy¨
¨Procedury budowlane online¨
¨Pięć lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę¨
¨Rozwód nie chroni przed zapłatą¨
¨Kto mieszka w firmowym lokalu, nie korzysta z odliczeń¨
¨Rząd stawia na budynki bez barier¨
¨Zabytki bez ochrony, sprawcy (w praktyce) bez kary¨
¨Balkony podwieszane i markizy- jakie formalności trzeba załatwić?¨
¨Od 2021 roku nowe standardy energooszczędności w budownictwie¨
¨Budowa domu- po wakacjach wnioski złożysz przez internet¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Przez pół roku 1500 zł dopłaty do czynszu¨. Najemcy mieszkań, którzy finansowo ucierpieli na skutek epidemii koronawirusa, będą mogli liczyć na dofinansowanie ich rachunków mieszkaniowych. Rząd planuje wprowadzić nowy rodzaj wsparcia antykryzysowego. Na dopłaty do czynszu trzeba jeszcze poczekać. Nie wszyscy je dostaną. Te środki ekstra lokatorzy mieli dostać już od 1 lipca. Jednak prace nad nowymi przepisami się przeciągają. Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, tzw. pakiet mieszkaniowy. W ubiegłym tygodniu przyjął go rząd. Projekt przewiduje, że po wejściu w życie ustawy honorowane będą wnioski złożone do końca tego roku. Środki na dopłatę mają pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19. A wsparcie może wynieść w sumie do 1500 zł miesięcznie przez pół roku i pokryć do 75 proc. czynszu. Na pomoc mogą liczyć tylko najemcy mieszkań komunalnych,towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osoby lub firmy. Pod warunkiem jednak, że w ostatnich trzech miesiącach średni miesięczny dochód najemcy dawał mu prawo do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy i że były one o co najmniej 25 proc. niższe od tych w 2019 r.  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie jednak przysługiwał, tylko jeśli uprawniony był najemcą lokalu mieszkalnego, przed 14 marca 2020 r. Rząd chce zmienić także system przyznawania dodatków mieszkaniowych. Próg dochodowy będzie liczony od kwoty netto (czyli na rękę), a nie jak dotychczas od dochodów brutto. A podstawą do ustalenia progu dochodowego na potrzeby udzielenia prawa do dodatku będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, a nie dotychczasowy wskaźnik, tj. kwota najniższej emerytury. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.08.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Klimatyzacja jednych chłodzi, innym przeszkadza¨. Powieszenie urządzeń klimatyzacyjnych na elewacji budynku przez właściciela lokalu wymaga zgody wspólnoty. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił uchwałę wspólnoty mieszkaniowej. Przyznała ona prawo zarządowi wspólnoty do wyrażania zgody właścicielom mieszkań na montaż na elewacji budynku prywatnych instalacji klimatyzacji. Wedle uchwały właściciele mieszkań mogli to zrobić, ale tylko w obrębie własnych balkonów. Wolno było zamontować klimatyzatory o niskim poziomie wibracji i hałasu (kategoria A). Prace montażowe musiała nadzorować osoba z uprawnieniami budowlanymi o specjalizacji konstrukcyjno- budowlanej oraz ważnym zaświadczeniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uchwała nie spodobała się jednemu z właścicieli. Zaskarżył ją do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jego zdaniem była nieprecyzyjna oraz naruszała jego interesy. Argumentował m.in., że elewację zalicza się do części wspólnej i montaż czegokolwiek na niej wymaga zgody całej wspólnoty. SO uznał, że właściciel lokalu ma rację. Według sądu jeden ze współwłaścicieli korzysta z części wspólnej w szerszym zakresie niż pozostali, uzyskując korzyść z tego tytułu. Umieszczenia zatem przez jednego z członków wspólnoty klimatyzatora na ścianie zewnętrznej budynku ogranicza współposiadanie i prawo korzystania z przedmiotu współwłasności- orzekł sąd. Więcej- także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.08.2020.).

¨Dobra Administracja¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Gmina musi uchwalić nowy plan miejscowy¨. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym brak jest przepisu, który pozwalałby radzie gminy uchylić plan miejscowy obowiązujący na konkretnym obszarze. W listopadzie 2019 r. Rada Gminy Widuchowa w woj. zachodniopomorskim postanowiła przystąpić do procedury uchylenia uchwały z 2003 r., mocą której zmieniono plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy. Po tej zmianie plan przewidywał budowę farmy wiatrowej oraz łączącej ją struktury energetycznej na obszarze ponad 500 ha. Obowiązująca obecnie ustawa z 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła rygorystyczną zasadę, że takie obiekty mogą wyłącznie powstawać na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan z 2003 r. przewidujący wybudowanie 9 wież wiatrowych o wysokości 140 m każda, okazał się jednak nie do zrealizowania. W obecnym stanie prawnym nie ma bowiem możliwości zrealizowania takiej inwestycji na podstawie planu, przyjętego w 2003 r. W takiej sytuacji uchwała rady gminy o przystąpieniu do uchylenia planu z 2003 r., mogła wydać się kołem ratunkowym dla gminy i właścicieli nieruchomości, zarezerwowanych wcześniej pod elektrownię wiatrową. Tak się jednak nie stało. Rozstrzygnięciem nadzorczym z 3 grudnia 2019 r. wojewoda zachodniopomorski stwierdził nieważność uchwały. W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym brak jest bowiem przepisu, który pozwalałby radzie gminy uchylić plan miejscowy- podkreślił. Rozstrzygnięcie wojewody Rada Gminy zaskarżyła przed WSA w Szczecinie. Ten jednak okazał się stanowczy i orzekł: uchwała rady gminy, jako sprzeczna z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest nieważna. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.08.2020.).

W ¨Dobrej Administracji¨ czytamy również: ¨Procedury budowlane online¨. Rozpoczęła się cyfryzacja procesu inwestycyjno- budowlanego. Od 3 sierpnia w serwisie e- budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl) można pobrać i wypełnić formularze dotyczące procesu budowlanego. Według planów Ministerstwa Rozwoju- jesienią możliwe będzie przesyłanie dokumentacji budowlanej online, a na koniec roku- złożenie przez internet wniosku o pozwolenie na budowę. Ułatwienia, które przyniesie serwis e- budownictwo to pierwszy krok, kolejne to: wprowadzenie Elektronicznego Dziennika Budowy; nowy elektroniczny centralny rejestr osób, które mają uprawnienia budowlane; konto inwestora w serwisie e- budownictwo; umożliwienie- pod koniec roku- złożenie wniosku o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie. Jednocześnie zachowana zostanie dotychczasowa, papierowa postać dokumentacji składanej do organów administracji budowlanej. Zainteresowany będzie miał od tej pory możliwość wyboru, czy chce w procesie budowlanym kontaktować się z organem w postacie elektronicznej, czy też w klasycznej, papierowej formie. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.08.2020.).

¨Dobra Administracja¨ przypomina też: ¨Pięć lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę¨. Po upływie pięciu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji budowlanej, inwestor zyska pewność, że nie zostanie ona wzruszona. W obecnym stanie prawnym- paradoksalnie- inwestor, który zrealizował swoje zamierzenie na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, nadal nie może być w stu procentach pewny, że inwestycja została wykonana zgodnie z prawem. Aktualnie właściwie nie ma żadnych ograniczeń w stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę, co z kolei stanowi poważną trudność właściwie dla wszystkich inwestorów. Ich poziom bezpieczeństwa prawnego zdecydowanie poprawi się jednak po wejściu w życie- 19 września br.- noweli Prawa budowlanego, zakładającej, że stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę będzie mogło nastąpić maksymalnie w ciągu pięciu lat od dnia jej doręczenia bądź ogłoszenia. Przy czym takie sformułowanie początku biegu pięcioletniego terminu oznacza, że dla jego rozpoczęcia nie ma znaczenia moment uprawomocnienia się pozwolenia. W praktyce oznacza to, że po upływie terminu na stwierdzenie nieważności decyzji, inwestor zyska pewność, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie wzruszona. Problemem natomiast pozostaje przedłużające się postępowanie odwoławcze i następnie skargowe przed sądami administracyjnymi. Takie postępowania mogą trwać dłużej niż pięć lat- czytamy. Szczegóły- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.08.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje z kolei: ¨Rozwód nie chroni przed zapłatą¨. Współwłaścicielka mieszkania musi rozliczyć ryczałt od najmu, nawet jeśli cały czynsz trafił do kieszeni jej byłego męża. Ryzykowne może być też zbycie lokalu. Rozwodnicy coraz częściej wpadają w tarapaty z powodu podatków. W wielu sprawach okazuje się, że rozwód nie kończy sporów między byłymi już małżonkami, ale jest przyczyną nowych. Często dotyczą one wspólnych nieruchomości. Przykładem może być sprawa kobiety, której małżeństwo zostało rozwiązane w lutym 2019 r. Nie został jednak przeprowadzony podział majątku dorobkowego małżonków. Wnioskodawczyni i jej były mąż wciąż są współwłaścicielami mieszkania, którego część wynajmowali od 2011 r. na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez najemców. Opłacali oni czynsz na wspólny rachunek należący do obojga małżonków. Rozliczenie przychodu i zapłatą podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego zajmował się były mąż. Kobieta po rozwodzie złożyła wypowiedzenie umowy najmu, ale okazało się ono nieskuteczne, gdyż zostało podpisane tylko przez nią. Dowiedziała się, że były mąż rozdysponował przychody z najmu za 2019 r., które wpływały na wspólne konto. Wystąpiła do niego o zwrot połowy tej kwoty, lecz bezskutecznie. W tej sprawie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że skora kwota z tytułu najmu była postawiona do dyspozycji obojga małżonków, to na wnioskodawczyni ciążą obowiązki podatkowe. Jeśli więc miała prawo do czerpania korzyści z najmu, to przychody powinna wykazać w wysokości jej udziału w nieruchomości. Szczegóły- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.08.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ przypomina z kolei: ¨Kto mieszka w firmowym lokalu, nie korzysta z odliczeń¨. Architekt wnętrz nie odejmie od przychodu wydatków na remont, wyposażenie i utrzymanie mieszkania pokazowego, jeżeli zamieszka w nim bez wydzielenia powierzchni na cele firmowe. Z tego samego powodu nie odliczy naliczonego VAT- wynika z dwóch interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Pytania zadał architekt, który oprócz swojej podstawowej działalności dodatkowo prowadził także sprzedać detaliczną produktów wyposażenia wnętrz, działalność reklamową oraz związaną z wynajmem nieruchomości. Zamierzał użyczyć od swoich rodziców dwa sąsiadujące ze sobą lokale. W pierwszym chciał urządzić sobie biuro. Drugie mieszkanie byłoby przeznaczone na cele pokazowe, eksponowałby w nim wszystkie elementy wyposażenia, które proponuje klientom. Liczył na to, że w przyszłości, dzięki modernizacji obu lokali, będzie mógł więcej zarobić na ich ewentualnym wynajmie. Na razie planował zamieszkać wraz z rodziną w mieszkaniu pokazowym. W praktyce jednak- jak twierdził- z uwagi na funkcjonalne powiązanie tego lokalu z drugim, oba były przeznaczone na cele firmowe. Uważał, że skoro oba będzie wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej, to powinien móc odliczać VAT od wydatków poniesionych na modernizację oraz wyposażenie. Jego zdania nie podzielił w dyrektor KIS w swojej interpretacji. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.08.2020.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Rząd stawia na budynki bez barier¨. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozwiązania prawne zaproponowane przez resort rozwoju mają przede wszystkim na celu ułatwienie dostępu do nieruchomości i urządzeń z nimi związanych osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zmiany wpisują się w realizację programu pod hasłem ¨Budynki bez barier¨. Kolejnym z celów projektu jest również dostosowanie obecnych przepisów techniczno- budowlanych do regulacji ustawy z 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Chodzi m.in. o wymóg zapewnienia minimalnego udziału lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych czy w podeszłym wieku w ogólnej liczbie mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.08.2020.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Zabytki bez ochrony, sprawcy (w praktyce) bez kary¨. Uproszczenie procesu budowlanego w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19 może, jak już informowano na łamach ¨DGP¨, przyczynić się do zniszczenia wielu zabytków. Okazuje się też, że przy obecnej konstrukcji przepisów osoby odpowiedzialne za nieodwracalne dla dziedzictwa kulturowego straty w praktyce mogą nie ponieść odpowiedzialności, jeżeli nie zostaną wdrożone działania naprawcze. Wyłączenie stosowania ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku niektórych przedsięwzięć przewidują przepisy tarczy antykryzysowej uchwalone w marcu br. Zakres ujętego w art. 12 i 12b specustawy pojęcia inwestycji prowadzonej w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19 jest bardzo szeroki i nieostry, co zdaniem środowisk konserwatorskich może sprzyjać nadużyciom- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.08.2020.).

¨Głos Szczeciński¨ radzi: ¨Balkony podwieszane i markizy- jakie formalności trzeba załatwić?¨. W przypadku montażu balkonu i markiz w blokach istnieje wiele niejasności prawnych. Zainteresowani tematem znajdą wyjaśnienie najważniejszych kwestii oraz formalności, jakie trzeba załatwić, żeby je zamontować. Wszystko w tekście- na 14 stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 04.08.2020.).

Niżej ¨Głos¨ przypomina: ¨Od 2021 roku nowe standardy energooszczędności w budownictwie¨. W 2021 r. wchodzą w życie nowe standardy dotyczące efektywności energetycznej. Producenci materiałów budowlanych będą musieli spełnić bardziej restrykcyjne wymogi. Nowe wymogi dla nowo powstających i modernizowanych budynków wynikają z dyrektywy EPBD z 2010 r. Polska wprowadzała zmiany w regulacjach w trzech etapach- od 2014, 2017 i właśnie od 2021 r. Chodzi o to, by uczestnicy rynku budowlanego mogli płynnie dostosować się do wprowadzanych zmian. Od przyszłego roku znacznie zaostrzone zostaną m.in. współczynniki zużycia energii i przenikania ciepła w budynkach, oraz względem izolacyjności cieplnej materiałów budowlanych. Nowe warunki techniczne wymuszą np. stosowanie okien i drzwi o wyższych parametrach energooszczędności, a dachy i ściany będą wymagały grubszej warstwy termoizolacyjnej. Wprowadzenie surowszych regulacji przełoży się na wzrost cen o 20- 30 proc. Więcej szczegółów- także na 14 stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 04.08.2020.).

¨Głos¨ informuje też: ¨Budowa domu- po wakacjach wnioski złożysz przez internet¨. W ramach uchwalonego przez rząd pakietu mieszkaniowego wprowadzono m.in. ułatwienia przy załatwianiu wielu formalności związanych z budową lub rozbiórką. Budowa domu czy jego rozbiórka już wkrótce stanie się prostsza dzięki możliwości złożenia wielu wniosków i zgłoszeń przez internet. Pojawi się też możliwość dołączania do wniosków kopii dokumentów zamiast oryginałów. Ułatwienia wprowadził rządowy pakiet mieszkaniowy, który ma wejść w życie jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej krótko po wakacjach. Pakiet mieszkaniowy, którego pierwszą część rząd przyjął w lipcu 2020 r., to zbiór przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju przepisów związanych z mieszkalnictwem i budownictwem. Tzw. społeczna część pakietu wprowadza wiele istotnych zmian w prawie, m.in. uruchamiając dopłaty do czynszów najmu, ułatwiając gminom budowanie mieszkań oraz umożliwiając lokatorom TBS najem z dojściem do własności. Więcej- na 15 stronie ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 04.08.2020.).        

Zobacz również